گزارش روزانه پرتفوی فعالیت گروه زمستان 1400

در راستای رعایت ابلاغیه های سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر افشای حداکثری اطلاعات و گزارش های مورد نیاز ذینفعان و با هدف ارتقاء رتبه گروه در شفاف سازی اطلاعات، مقرر شد که گزارش های پورتفوی این گروه  در بخشی مجزا به صورت روزانه در اختیار ذینفعان قرار می گیرد

دی ماه 1400