گزارش روزانه پرتفوی فعالیت گروه بهار 1401

در راستای رعایت ابلاغیه های سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر افشای حداکثری اطلاعات و گزارش های مورد نیاز ذینفعان و با هدف ارتقاء رتبه گروه در شفاف سازی اطلاعات، مقرر شد که گزارش های پورتفوی این گروه  در بخشی مجزا به صورت روزانه در اختیار ذینفعان قرار می گیرد

فروردین ماه 1401

 

اردیبهشت ماه 1401

 

خرداد ماه 1401