۱۳۹۹-۰۵-۱۵

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز در روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقای داریوش […]
۱۳۹۹-۰۵-۰۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا در روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۴ با حضور جناب آقای رضا […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۹

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه اندیشه گستر سبز

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه اندیشه گستر سبز در روز دو شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین در روز دو شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری اطلاعات گرین پی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری اطلاعات گرین پی در روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۴:۳۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل صندوق […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بصیر اندیش مهر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بصیر اندیش مهر در روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل صندوق رفاه […]