بهمن ۳۰, ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های پول شویی و راه های مقابله با آن

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های پولشویی و راه های مقابله با آن در روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۵:۰۰ با حضور استاد […]
آذر ۵, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر  (شش ماهه اول ۹۸) در روز یکشنبه  ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۰۰ با حضور […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت واسپاری مهر کشاورزی برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت واسپاری مهر کشاورزی سهامی خاص (شش ماهه اول ۹۸) در تاریخ ۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور اکثریت سهامداران در محل هلدینگ […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت آتیه اندیشه گستر سبز برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت آتیه اندیشه گستر سبز (شش ماهه اول ۹۸) در روز سه شنبه  ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۰۰ با حضور […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت هنگام پرواز برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت هنگام پرواز (شش ماهه اول ۹۸) در روز سه شنبه  ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۰۰ با حضور کلیه سهامداران […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت مهراندیش سینا برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت مهراندیش سینا (شش ماهه اول ۹۸) در روز دوشنبه  ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۰۰ با حضور کلیه سهامداران در […]