۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین در روز دو شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری اطلاعات گرین پی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری اطلاعات گرین پی در روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۴:۳۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل صندوق […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بصیر اندیش مهر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بصیر اندیش مهر در روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل صندوق رفاه […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهریاران آتیه کشاورز

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهریاران آتیه کشاورز در روز شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل صندوق رفاه […]
۱۳۹۹-۰۴-۰۴

اولین نشست هماهنگی روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه و ارکان تابعه

اولین جلسه مشترک با حضور مسئول روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه ، گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ ) و شرکتهای […]
۱۳۹۹-۰۴-۰۴

همکاری شرکتهای تابعه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

مدیران عامل شرکت های فن آوری اطلاعات گرین پی و شرکت مسافرتی و جهانگردی هنگام پرواز پیرو مبحث ارائه خدمات نوین گردشگری در بسترهای نرم افزاری […]