چشم انداز

  • تبدیل شدن به یکی از گروه های متعالی و سرآمد بخش خصوصی با اتکا به ارزش های ملی و برخورداری از دانش پیشرفته منابع انسانی فعال، خوش فکر و مسئولیت پذیر
  • چشم انداز پايدار در استمرار سودآوري با وجود پروژه هاي متنوع در گروه های ۴ گانه
  • سهم بالا از بازار و توانایی جهت مشاركت در اجرای طرح های بزرگ
  • رسيدن به جايگاه يکي از ۱۰۰ شرکت برتر سرمايه گذاري چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش دارايي‌ها در پنج سال آینده.