معرفی شرکت:

لیزینگ مهر کشاورزی در پی آن است که با پیاده سازی لیزینگ نوین شرکتی وبهره گیری از یافته های اثربخش حاکمیت شرکتی و تجربیات بانکداری شرکتی، لیزینگی اجتماعی و مشتری محور در برابر فعالیت های عمدتاً کالامحورموجود ارائه دهد. این استراتژی نیازمند مدل کسب و کار می باشد که برای این منظور برنامه ریزی ها و بسترسازی برای استقرار نخستین لیزینگ مجازی کشور با محوریت لیزینگ سبزوغیرحضوری دردست اجرا می باشد

مشاهده صورت مالی سال ۱۳۹۷ : ( دانلود )

موضوع فعالیت شرکت:

  • واگذاری کالا و خدمت به مشتریان در قالب عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی بدون محدودیت

چشم انداز شرکت:

  • «شرکت لیزینگ مهرکشاورزی در نظر دارد در افق زمانی ۵ سالۀ آتی با مدل کسب وکار لیزینگ الکترونیکی (مجازی) وبهرهگیری ازمدیران متخصص،نوآوروباتجربه وکارکنان متعهدو اخلاق مدار با ارائۀ راهکارهای نوین لیزینگ سبز، لیزینگ شرکتی و مشتری محوریِ مبتنی با بازارگرایی در جذب منابع و ارائۀ تسهیلات متنوع به صورت غیرحضوری در چارچوب آئین نامه های تعیین شدۀ بانک مرکزی، شرکتی الگو و پیشتاز متناسب با آینده پژوهی در صنعت لیزینگ باشد. این مهم از طریق شناسایی نیازها و خواسته های آتی گروه های مختلف مشتریان برپایه تغییرات محیطی وپیشرفتهای تکنولوژیک و در مسیر جلب رضایت آنها با استقرار سیستم حاکمیت شرکتی سه جانبه و به تبع آن پاسخگویی به انتظارات سهامداران وهمراستا با منافع کلان اقتصادی کشور برآورده خواهد شد.»

ماموریت شرکت:

  • شرکت لیزینگ مهر کشاورزی در زمینۀ خرید انواع تجهیزات نوین بخش های کشاورزی، مبارزه با خشکسالی، حفظ محیط زیست، فرآوری محصولات کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش کالاهای استراتژیک بخش کشاورزی، افزایش راندمان و کاهش ضایعات انبار و نگهداری محصولات کشاورزی، سیستم های نوین و سازگار با حفظ منابع آبی کشور در حوزه آبرسانی، تولید انرژی تجدیدپذیر، خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز بخش های گوناگون بخش کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تسطیح خاک و بهینه سازی زمین های کشاورزی و راههای روستایی، تجهیزات و  ماشینآلات موردنیاز کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی با محوریت بخش کشاورزی، قطعات و کالاوسایراموال منقول وغیر منقول و هرگونه کالای مصرفی با دوام از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی و واگذاری آن به مصرفکنندگان با محوریت بخش کشاورزی، در چارچوب دستورالعملهای اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. مأموریت شرکت لیزینگ مهر کشاورزی در امور مذکور، ارائه راه حل ها و گزینه های مشتری محور و آینده نگر با حداقل هزینه مبادله در پاسخ به نیازها و کمبودهای فعالان بخش کشاورزی و در کنار آن دیگر بخش های اقتصادی از طریق بهره گیری از آخرین یافته های دانشی و تجربی درحوزه های تامین مالی، تحقیقات بازار، زنجیره های ارزش، حوزه ها و مدل های روزآمد کسب و کار مبتنی بر حاکمیت شرکتی در چارچوب آئین نامه های تعیین شدۀ بانک مرکزی و منافع کلان اقتصادی کشور انجام میپذیرد

ماموریت شرکت:

  • شرکت لیزینگ مهر کشاورزی در زمینۀ خرید انواع تجهیزات نوین بخش های کشاورزی، مبارزه با خشکسالی، حفظ محیط زیست، فرآوری محصولات کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش کالاهای استراتژیک بخش کشاورزی، افزایش راندمان و کاهش ضایعات انبار و نگهداری محصولات کشاورزی، سیستم های نوین و سازگار با حفظ منابع آبی کشور در حوزه آبرسانی، تولید انرژی تجدیدپذیر، خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز بخش های گوناگون بخش کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تسطیح خاک و بهینه سازی

اهداف و برنامه ها:

۱)    پیاده سازی مدل نوین لیزینگ شرکتی برای نخستین باردرکشوربر پایه مدل لیزینگ الکترونیکی
– شناسایی مشتریان بزرگ وعقد قراردادهای بلند مدت وطراحی ارائه خدمات خاص مناسب با نیازهای حال وآتی مشتریان…..

۲)    پیاده سازی مدلهای نوین اجرایی در حوزه لیزینگ سبز ولیزینگ اجتماعی
– حفظ محیط زیست
– فروش ماشین آلات غیر آلاینده
– ادوات انرژیهای خورشیدی سیار و روستایی
– تجهیزات تصفیه های آب آشامیدنی سیار و روستایی

۳)    توجه به همکاری با شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، مراکز شتاب دهنده، مدل های نوین کسب و کار و سرمایه گذاری نظیر CV، CVC ،SPIN OUT ، SPIN OFF، کسب و کارهای کارآفرینانه، کسب وکارهای الکترونیکی،کسب و کارهای خدمات رسان با هزینه مبادله پایین، پتنت ها، کسب و کارهای برآمده مراکز رشد با محوریت بخش کشاورزی

۴)     توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی ارزان قیمت
– عملكرد تجاري، اجتماعی در راستای سياست هاي اقتصادي و توسعه ای بانک کشاورزی:
– بهره گيري ازامكانات تجاري ليزينگ درحوزۀ خريدوسرمايه گذاري و توجه به مزيتهاي اقتصادي صنايع به تفكيك،دربخش هاي كشاورزي، دامداری و دامپروری، ماکیان، طیور وشیلات،لبنیات صنعتی، صنایع تکمیلی و تبدیلی،صادرات، انبار و نگهداری محصولات کشاورزی به صورت محوری و تخصصی و در کنار آن خودروسازي، صنايع سنگين، راهسازي و همچنين مشاركت مستقيم در فرآيند توليد و فروش محصولات صنعتگران كشور.
– از آنجا كه تأمين انتظارات سهامداران و بازده مورد انتظار سرمايه گذاري ها معطوف به جبران مابه التفاوت هزينه هاي مالي وسود مصوب عقود غيرمشاركتي شركت با گيرندگان تسهيلات مي باشد، در اين بخش همكاري با توليدكنندگاني كه مطلوب ترين شرايط تعامل متقابل با ليزينگ را پيشنهاد نمايند در اولويت بوده و شركت درصدد است با استفاده از مزيت نسبي مناسب نسبت به ادامۀ فعاليت هاي تجاري ليزينگ، اقدام نمايد.
– امكانسنجي فرصت هاي بازار پول در تأمين مالي:
استفاده ازظرفيت هاي بستۀ مكمل سياست هاي پولي بانك مركزي و دستورالعمل هاي تصويب شده در بازار بورس و اوراق بهادار شامل انتشار اوراق مشاركت و انواع صکوک اسلامي مانند اجاره، براي تأمين نقدينگي يا اجاره براي تأمين داراييها و نيز انتشار اوراق مرابحه مشروط بر جبران ما به التفاوت هزينۀ سود پرداختي به خريداران اوراق تا نرخ سود مصوب ليزينگ از سوي فروشندگان كالا را از اولويتهاي برنامه خود محسوب نموده تا از اين محل و ساير روش هاي مدون، تأمين منابع مالي مورد نياز چرخۀ فعاليت در طرح ها و پروژه هاي عمراني و صنعتي داراي توجيه اقتصادي مناسب را به پرتفوي عملكرد شركت اضافه نمايد.اهم ديدگاه شركت در اين رويكرد، تامين مالي و تعامل تجاري به روش ليزينگ با بخشهاي اقتصادي جديد خواهد بود.
– تعامل با بخش بازرگاني و خدمات خصوصاً مجموعۀ اقتصادي بانك کشاورزی، با توجه به تأثيرپذيري اندك بخش خدمات ازبحرانهاي مالي به وجود آمده، شركت اقدام به رصدكردن فرصتهاي مناسب بازرگاني و خدماتي در اين بخش خواهد نمود و در صورت تأمين مطلوبيت لازم براي ليزينگ با ورود درحوزه هاي بازرگاني علاوه بر كسب سود، ريسك سبد منابع مالي تخصيص يافتۀ شركت را به نحو مطلوب مديريت می نمايد.
–    تعامل با بنگاه هاي اقتصادي حاضر در بازار بورس اوراق بهادار كه از امكان سودآوري مناسب تري برخوردار باشند.
–    امکانسنجی جهت تعامل با فعالان اقتصادي حاضر در بخش ساخت و ساز واحد هاي اداري و تجاري و اعطاي تسهيلات براي تأمين محل كسب وكار متقاضيان
–    حضور فعال در بخش فروش محصولات توليدكنندگان كشور

۵)    ورود به حوزه های جدید لیزینگ و تنوع بخشی ارائۀ تسهیلات لیزینگ به منظور کاهش ریسک سودآوری.

۶)    کاهش ریسک اعتباری مشتریان از طریق برنامههای اعتبارسنجی و تضامین اثربخش.

۷)    سازماندهی وپیشگیری مطالبات مشکوک الوصول و معوق و ارائۀ راهکارهای نوین در جهت کاهش میزان این معوقات.

۸)    اصلاحات ساختاری و تنظیم شرح وظایف، فعالیت ها و مسئولیت دوایر مختلف شرکت با توجه به اهداف راهبردی شرکت از طریق:
–    نهادينه كردن تفكر ارائۀ مستمر خدمات با كيفيت به مشتريان در كليۀ سطوح سازماني
–    مشاركت كاركنان در شناسايي، پالايش و كلاسه كردن فرآيند اجرايي امور جهت پرهيز از هزينۀ رفع اشكالات امور
–    امكان رديابي مشكلات اجرايي در مقاطع زماني خاص
–    برقراري تناسب دروضعيت نيروي انساني شاغل از حيث سطح تحصيلات، آموزش، مهارت و تجربه
–    امكان جمعبندي واقعي نقاط ضعف و قوت سازمان به منظور دسترسي به شاخصهاي مثبت فرآيند عمليات
–    تأمين رضايت و اعتماد جامعه، مشتريان، صاحبان منابع و سهامداران
–    استفاده از كليۀ ظرفيت و پتانسيل سازمان به صورت فراگیر در جهت تأمین و حفظ کیفیت امور
–    ترويج فرهنگ كيفيتسازي و تضمين كيفيت

۹)    مدیریت سرمایۀ درگردش و ورودی و خروجیهای جریانهای نقد در جهت حداکثر کردن سودآوری
–    تخصيص منابع مالي شركت به فعاليت هاي درآمدزا در بخش پيش خريد: موضوع مشاركت در پيش خريد محصولات توليدكنندگان در بخش هاي گوناگون به منظور ايجاد درآمدهاي مازاد ناشي از تخفيفات از توليدكنندگان از اهم برنامه هاي شرکت بوده و فروش اقلام خريداري شده را از طريق روشهاي ليزينگ با استفاده از عقود اجاره بشرط تمليك و فروش اقساطي در دستور کارقرار خواهد گرفت.

۱۰)    توسعۀ فعالیت های بازاریابی در ارتباط با گروه های مشتریان
–    با عنایت به این مطلب که جایگاه بازاریابی در صنعت لیزینگ کشور نتوانسته به درستی تبیین شود این امر در برنامۀ راهبردی شرکت میتواند به جایگاه ویژه و متمایز شرکت نسبت به رقبا تبدیل شود. بدین منظور، با دقت بیشتر به ظرافتهای اقدامات بازاریابی در سه مرحلۀ اصلی آن یعنی بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری در صنعت لیزینگ، نقش آمیختۀ بازاریابی در هر یک از این سه مرحله مشخص میگردد.

۱۱)    توسعه شركت با استفاده از ایجاد شعب یا نمایندگی (مکان های توزیع خدمات لیزینگ) در بخش بازاريابي ليزينگ.
–     از ضروريات تداوم توسعه و افزايش سهم بازار شركت، توجه به توسعۀ متوازن امکانات در سطح کشور مي باشد. توجه به گسترش شعب لیزینگ در استانها به منظور افزايش توان ارتباطي لیزینگ کشاورزی با مشتريان جدید و در راستای تحقق برنامه هاي پيش بيني شده در امرتوسعه فروش از برنامه های كلان شركت مي باشد. در اين خصوص شرکت با استناد به ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی تاسیس برنامه ریزی جامع برای اخذ مجوز از بانک مرکزی به منظور ایجاد شعب و یا نمایندگی در استانها وشهرهای بزرگ اقدام خواهد نمود.
از طرفی به منظور بهره گیری از ظرفیت بانک کشاورزی با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور که یکی از گسترده ترین و فعال ترین بانکها در نظام بانکی کشور می باشد، شرکت قصد دارد جهت راه اندازی شعب در سطح کشور نسبت به مطالعه، مکان یابی ، انتخاب و تجهیز شعب منتخب در مراکز استانها،خصوصاً مراکز استان هایی که از نظر کشاورزی اهمیت بیشتری دارند ارائه خدمات نماید.

۱۲)    گسترش استفاده از خدمات نوین الکترونیکی در گزارشدهی، اعتبارسنجی و برقراری ارتباطات مستمر با گروه مشتریان:
–    به منظورارائۀ خدمات وتأمين انتظارات متقاضيان تسهيلات و برقراري شرايط زماني مطلوب در اعتبارسنجي گيرندگان تسهيلات يا موضوعاتي نظير رتبهبندي اعتباري مشتريان، از طريق ارتقای قابليت دسترسي وبسايت شركت و عقد قرارداد با مراجع ذيصلاح و مورد وثوق بانك مركزي، اقدام خواهد شد. استفاده از فرصت زماني حاصل از ثبتنام اينترنتي متقاضيان در بخش بازاريابي از درجۀ اهميت بالایی برخوردار بوده و تناسب دورۀ تسهيلات اعطايي با نرخ سود عقود غيرمشارکتي در سررسيدهاي متفاوت، معطوف به وضعيت اعتبارسنجي متقاضيان و چگونگي تنظيم جريان صورت وجه نقد شركت در كليۀ ابعاد عملكرد تخصيص منابع شركت خواهدبود.

۱۳)     ورود به بازار بورس و اوراق بهادار
عمده مزاياي ورود به بازار بورس را در دو بخش ذيل می توان تقسیم بندی نمود:
۱۳-۱) براي شركت
–    جذب سهامداران بیشتر و فراهم آمدن امکان افزایش سرمایه
–    کاهش ریسک عملیاتی و افزایش قابلیت وام دهی و درآمدزایی و به تبع آن تحصیل بخشی از وجوه سرمایه گذاری شدۀ سهامداران در شرکت
–    سهولت افزايش اعتبار داخلي و تأمين مالي
–    افزايش قدرت نقدشوندگي سهام وانتقال‌پذيري مالكيت و امکان استفاده از مشارکت عمومی در توسعۀ شرکت
–    برخورداري از مشوق‌هاي دولت و بورس مانند معافيت مالياتي و تسهیل وثیقه‌گذاري سهام توسط سهامداران
–    بهبود ساختار مالی در نتیجۀ رعايت الزامات پذيرش اوراق بهادار
–    تعيين معیارمناسب مقایسه اي شرکت با سایر شرکت‌ها در صنعت مشابه
–    امکان استفاده از ابزارهای مشتقه تأمین مالی
۱۳-۲) براي سهامداران
–    تعيين قيمت منصفانۀ دارايي‌ها و کسب بازده مناسب
–    كاهش ريسك سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
–     نقدشوندگی بالا و انتفاع از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون
–     نظارت بر فعالیت در قالب قواعد، روش‌ها و قوانين و مقررات بازار سرمایه
۱۳-۳) براي مشتریان
–    کاهش هزینه مبادله دریافت کالاو خدمت مورد نظرباتوجه به بستر الکترونیکی ارایه خدمات
–    تکریم کامل مشتریان
–    کاهش هزینه زمان مورد انتظار برای دریافت خدمت مورد نظر
–    بهبود کیفیت زندگی با توجه به مشتری محوری و رویکرد لیزینگ اجتماعی در مدل کسب و کار
–    افزایش سود نظر به مزیت رقابتی الکترونیکی بودن فعالیت های شرکت
۱۳-۴) براي تولیدکنندگان
–    کاهش هزینه های جاری
–    توسعه اعتمادسازی همکاری سه جانبه با مشتریان
–    امکان جذب مشتریان بزرگ و اختصاصی به واسطه اعتبار همکاری متقابل با لیزینگ

۱۴)    سایر برنامه های عملیاتی شرکت در سال های آتی
–    بهره گیری از نرخ سود شناور با توجه به ریسک اعتباری مشتریان.
–    یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و ممیزی داخلی شرکت.
–    فرهنگ سازی در جامعه و اطلاع رسانی به گروه های عمده و جزء در مورد تأثیرات مثبت استفاده از تسهیلات لیزینگ در کسب وکار و زندگی مردم.
نوآوری وبرقراری انعطاف لازم درانواع قراردادهای لیزینگ به منظور مدیریت بهینۀ خدمات لجستیکی و تطابق مدت قراردادهای اجاره و سررسید بدهی ها

ارتباط با ما:

آدرس: : تهران بزگراه کردستان-خیابان سی و سوم جهان ارا (شهید حسین پور) پلاک ۴۸ طبقه ۴
شماره تماس: ۸۸۰۷۹۲۴۲ ۰۲۱
شماره فکس: ۸۸۰۰۹۷۹۷ ۰۲۱
ایمیل: leasingmehr.k@gmail.com