۱۴۰۳-۰۳-۲۹

برگزاری مجمع سالیانه شرکت چتر گستر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارگزاری بر خط بیمه چتر گستر ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ رأس ساعت ۱۳ با حضور نمایندگان سهامداران، بازرس قانونی و مدیرعامل […]
۱۴۰۳-۰۳-۲۹

برگزاری مجمع سالیانه شرکت کاسپین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ رأس ساعت ۹ صبح  با حضور نمایندگان سهامداران، بازرس قانونی و مدیرعامل آن شرکت […]
۱۴۰۳-۰۳-۲۹

برگزاری مجمع سالیانه شرکت مهر یاران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهریاران آتیه کشاورز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۱۰ صبح  با حضور نمایندگان سهامداران، بازرس قانونی و اعضای […]
۱۴۰۳-۰۳-۲۹

شرکت در مزایده مجتمع تجاری-اداری واقع در بندرعباس

پیرو انتشار مزایده املاک متعلق به بانک سپه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ این گروه سرمایه گذاری پس از بررسی و بازدید میدانی دقیق ، مبادرت به ارائه […]
۱۴۰۳-۰۳-۲۹

خرید و تملیک کلیه سهام شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین توسط گروه

پیرو توافقات حاصل شده با شرکت سرمایه گذاری کشاورز و بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزشیابی سهام شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین ، […]
۱۴۰۳-۰۳-۰۵

برگزاری مجمع سالیانه مؤسسه بصیراندیش مهر

مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه خدمات مدیریت بصیراندیش مهر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ رأس ساعت ۱۰ صبح  با حضور نمایندگان سهامداران، بازرس قانونی و اعضای هیئت مدیره […]