کتاب

جهت مشاهده و دانلود کتاب ها میتوانید روی اسامی کتاب ها کلیک کنید.
کتاب

نیکا گیلائوری

اقتصاد در میدان عمل

کتاب

آرتور آر. کروبر

آن سوی دیوار

کتاب

دکتر مجتبی لشکربلوکی

چرا ایران عقب ماند؟

کتاب

سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران در افق 1414

کتاب

فناوریهای تحول آفرین

کتاب

کتاب 100 سال دیگر

کتاب

کتاب برنامه ملی سازگاری با کم آبی

کتاب

کتاب چم و خم های محیط کسب و کار

کتاب

هنر شفاف اندیشیدن

کتاب

قوانین زندگی

کتاب

فهرست انتشارات کتاب موسسه کار و تامین اجتماعی

کتاب

ساختن برای ماندن

کتاب

سرسختی - قدرت اشتیاق و پشتکار

کتاب

نسخه انگلیسی

Economics For Policy Makers

کتاب

نسخه فارسی

اقتصاد برای سیاست گذاران - راهنمای جامع برای غیر اقتصادی ها

کتاب

کار عمیق

کتاب

خواستن توانستن نیست

کتاب

نگرش یعنی همه چیز

کتاب

خلق مدل کسب و کار ۲۰۱۰

کتاب

طراحی ارزش پیشنهادی ۲۰۱۴

کتاب

تست کردن ایده های کسب و کاری ۲۰۱۹

کتاب

شرکت شکست ناپذیر ۲۰۲۰

کتاب

ابزارهایی با تاثیرگذاری زیاد برای تیم ها ۲۰۲۱

کتاب

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)

کتاب

مینیمالیسم دیجیتال

کتاب

Business Model Generation

کتاب

خلاصه کتاب تئوری انتخاب

کتاب

طرز فکر

کتاب

خلاصه کتاب راهنمای تفکر نقادانه

کتاب

يكصد اصطلاح مهم در سرمايه گذاري خطرپذير

کتاب

هزار راه نرفته

کتاب

آينده دانشگاه ها در ايران، جامعه محور و كارآفرين

کتاب

53 پول راستین دیجیتال

کتاب

از حال بد به حال خوب

کتاب

بازی بی نهایت

کتاب

توسعه به معنای پرورش نخبگان معمولی

کتاب

گرگ مک کیون

اصل گرایی