معرفی شرکت:

     لیزینگ مهر کشاورزی در پی آن است که با پیاده سازی لیزینگ نوین شرکتی و بهره گیری از یافته های اثربخش حاکمیت شرکتی و تجربیات بانکداری شرکتی، لیزینگی اجتماعی و مشتری محور در برابر فعالیت های عمدتاً کالا محور موجود ارائه دهد. این استراتژی نیازمند مدل کسب و کار می باشد که برای این منظور برنامه ریزی ها و بسترسازی برای استقرار نخستین لیزینگ مجازی کشور با محوریت لیزینگ سبز و غیرحضوری در دست اجرا می باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

واگذاری کالا و خدمت به مشتریان در قالب عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی بدون محدودیت

چشم انداز شرکت:

شرکت لیزینگ مهرکشاورزی در نظر دارد در افق زمانی ۵ سالۀ آتی با مدل کسب و کار لیزینگ الکترونیکی (مجازی) و بهره گیری ازمدیران متخصص، نوآور و باتجربه وکارکنان متعهد و اخلاق مدار با ارائۀ راهکارهای نوین لیزینگ سبز، لیزینگ شرکتی و مشتری محوریِ مبتنی با بازارگرایی در جذب منابع و ارائۀ تسهیلات متنوع به صورت غیرحضوری در چارچوب آئین نامه های تعیین شدۀ بانک مرکزی، شرکتی الگو و پیشتاز متناسب با آینده پژوهی در صنعت لیزینگ باشد. این مهم از طریق شناسایی نیازها و خواسته های آتی گروه های مختلف مشتریان برپایه تغییرات محیطی وپیشرفت های تکنولوژیک و در مسیر جلب رضایت آنها با استقرار سیستم حاکمیت شرکتی سه جانبه و به تبع آن پاسخگویی به انتظارات سهامداران وهم راستا با منافع کلان اقتصادی کشور برآورده خواهد شد.

ماموریت شرکت:

  •   شرکت لیزینگ مهر کشاورزی در زمینۀ خرید انواع تجهیزات نوین بخش های کشاورزی، مبارزه با خشکسالی، حفظ محیط زیست، فرآوری محصولات کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش کالاهای استراتژیک بخش کشاورزی، افزایش راندمان و کاهش ضایعات انبار و نگهداری محصولات کشاورزی، سیستم های نوین و سازگار با حفظ منابع آبی کشور در حوزه آبرسانی، تولید انرژی تجدیدپذیر، خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز بخش های گوناگون بخش کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تسطیح خاک و بهینه سازی زمین های کشاورزی و راه های روستایی، تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی با محوریت بخش کشاورزی، قطعات و کالا و سایر اموال منقول و غیرمنقول و هرگونه کالای مصرفی با دوام از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی و واگذاری آن به مصرف کنندگان با محوریت بخش کشاورزی، در چارچوب دستورالعمل های اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. مأموریت شرکت لیزینگ مهر کشاورزی در امور مذکور، ارائه راه حل ها و گزینه های مشتری محور و آینده نگر با حداقل هزینه مبادله در پاسخ به نیازها و کمبودهای فعالان بخش کشاورزی و در کنار آن دیگر بخش های اقتصادی از طریق بهره گیری از آخرین یافته های دانشی و تجربی درحوزه های تأمین مالی، تحقیقات بازار، زنجیره های ارزش، حوزه ها و مدل های روزآمد کسب و کار مبتنی بر حاکمیت شرکتی در چارچوب آئین نامه های تعیین شدۀ بانک مرکزی و منافع کلان اقتصادی کشور انجام می پذیرد.
  • شرکت لیزینگ مهر کشاورزی در زمینۀ خرید انواع تجهیزات نوین بخش های کشاورزی، مبارزه با خشکسالی، حفظ محیط زیست، فرآوری محصولات کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش کالاهای استراتژیک بخش کشاورزی، افزایش راندمان و کاهش ضایعات انبار و نگهداری محصولات کشاورزی، سیستم های نوین و سازگار با حفظ منابع آبی کشور در حوزه آبرسانی، تولید انرژی تجدیدپذیر، خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز بخش های گوناگون بخش کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تسطیح خاک و بهینه سازی

اهداف و برنامه ها:

۱)    پیاده سازی مدل نوین لیزینگ شرکتی برای نخستین باردر کشور بر پایه مدل لیزینگ الکترونیکی
– شناسایی مشتریان بزرگ وعقد قراردادهای بلند مدت و طراحی ارائه خدمات خاص مناسب با نیازهای حال وآتی مشتریان…..

۲)    پیاده سازی مدل های نوین اجرایی در حوزه لیزینگ سبز و لیزینگ اجتماعی
– حفظ محیط زیست
– فروش ماشین آلات غیرآلاینده
– ادوات انرژی های خورشیدی سیار و روستایی
– تجهیزات تصفیه های آب آشامیدنی سیار و روستایی

۳)    توجه به همکاری با شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، مراکز شتاب دهنده، مدل های نوین کسب و کار و سرمایه گذاری نظیر CV، CVC ،SPIN OUT ، SPIN OFF، کسب و کارهای کارآفرینانه، کسب وکارهای الکترونیکی، کسب و کارهای خدمات رسان با هزینه مبادله پایین، پتنت ها، کسب و کارهای برآمده مراکز رشد با محوریت بخش کشاورزی

۴)     توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی ارزان قیمت
– عملکرد تجاری، اجتماعی در راستای سیاست های اقتصادی و توسعه ای بانک کشاورزی
– بهره گیری از امکانات تجاری لیزینگ درحوزۀ خرید و سرمایه گذاری و توجه به مزیت های اقتصادی صنایع به تفکیک، دربخش های کشاورزی، دامداری و دامپروری، ماکیان، طیور وشیلات، لبنیات صنعتی، صنایع تکمیلی و تبدیلی، صادرات، انبار و نگهداری محصولات کشاورزی به صورت محوری و تخصصی و در کنار آن خودروسازی، صنایع سنگین، راهسازی و همچنین مشارکت مستقیم در فرآیند تولید و فروش محصولات صنعتگران کشور
– از آنجا که تأمین انتظارات سهامداران و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها معطوف به جبران مابه التفاوت هزینه های مالی وسود مصوب عقود غیرمشارکتی شرکت با گیرندگان تسهیلات می باشد، در این بخش همکاری با تولیدکنندگانی که مطلوب ترین شرایط تعامل متقابل با لیزینگ را پیشنهاد نمایند در اولویت بوده و شرکت درصدد است با استفاده از مزیت نسبی مناسب نسبت به ادامۀ فعالیت های تجاری لیزینگ، اقدام نماید.
– امکان سنجی فرصت های بازار پول در تأمین مالی
استفاده ازظرفیت های بستۀ مکمل سیاست های پولی بانک مرکزی و دستورالعمل های تصویب شده در بازار بورس و اوراق بهادار شامل انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی مانند اجاره، برای تأمین نقدینگی یا اجاره برای تأمین دارایی ها و نیز انتشار اوراق مرابحه مشروط بر جبران ما به التفاوت هزینۀ سود پرداختی به خریداران اوراق تا نرخ سود مصوب لیزینگ از سوی فروشندگان کالا را از اولویتهای برنامه خود محسوب نموده تا از این محل و سایر روش های مدون، تأمین منابع مالی مورد نیاز چرخۀ فعالیت در طرح ها و پروژه های عمرانی و صنعتی دارای توجیه اقتصادی مناسب را به پرتفوی عملکرد شرکت اضافه نماید. اهم دیدگاه شرکت در این رویکرد، تامین مالی و تعامل تجاری به روش لیزینگ با بخشهای اقتصادی جدید خواهد بود.
– تعامل با بخش بازرگانی و خدمات خصوصاً مجموعۀ اقتصادی بانک کشاورزی، با توجه به تأثیرپذیری اندک بخش خدمات ازبحران های مالی به وجود آمده، شرکت اقدام به رصدکردن فرصتهای مناسب بازرگانی و خدماتی در این بخش خواهد نمود و در صورت تأمین مطلوبیت لازم برای لیزینگ با ورود درحوزه های بازرگانی علاوه بر کسب سود، ریسک سبد منابع مالی تخصیص یافتۀ شرکت را به نحو مطلوب مدیریت می نماید.
–    تعامل با بنگاه های اقتصادی حاضر در بازار بورس اوراق بهادار که از امکان سودآوری مناسب تری برخوردار باشند.
–    امکانسنجی جهت تعامل با فعالان اقتصادی حاضر در بخش ساخت و ساز واحد های اداری و تجاری و اعطای تسهیلات برای تأمین محل کسب وکار متقاضیان
–    حضور فعال در بخش فروش محصولات تولیدکنندگان کشور

۵)    ورود به حوزه های جدید لیزینگ و تنوع بخشی ارائۀ تسهیلات لیزینگ به منظور کاهش ریسک سودآوری

۶)    کاهش ریسک اعتباری مشتریان از طریق برنامه های اعتبارسنجی و تضامین اثربخش

۷)    سازماندهی وپیشگیری مطالبات مشکوک الوصول و معوق و ارائۀ راهکارهای نوین در جهت کاهش میزان این معوقات

۸)    اصلاحات ساختاری و تنظیم شرح وظایف، فعالیت ها و مسئولیت دوایر مختلف شرکت با توجه به اهداف راهبردی شرکت از طریق:
–    نهادینه کردن تفکر ارائۀ مستمر خدمات با کیفیت به مشتریان در کلیۀ سطوح سازمانی
–    مشارکت کارکنان در شناسایی، پالایش و کلاسه کردن فرآیند اجرایی امور جهت پرهیز از هزینۀ رفع اشکالات امور
–    امکان ردیابی مشکلات اجرایی در مقاطع زمانی خاص
–    برقراری تناسب در وضعیت نیروی انسانی شاغل از حیث سطح تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه
–    امکان جمع بندی واقعی نقاط ضعف و قوت سازمان به منظور دسترسی به شاخص های مثبت فرآیند عملیات
–    تأمین رضایت و اعتماد جامعه، مشتریان، صاحبان منابع و سهامداران
–    استفاده از کلیۀ ظرفیت و پتانسیل سازمان به صورت فراگیر در جهت تأمین و حفظ کیفیت امور
–    ترویج فرهنگ کیفیت سازی و تضمین کیفیت

۹)    مدیریت سرمایۀ درگردش و ورودی و خروجی های جریان های نقد در جهت حداکثر کردن سودآوری
–    تخصیص منابع مالی شرکت به فعالیت های درآمدزا در بخش پیش خرید

موضوع مشارکت در پیش خرید محصولات تولیدکنندگان در بخش های گوناگون به منظور ایجاد درآمدهای مازاد ناشی از تخفیفات از تولیدکنندگان از اهم برنامه های شرکت بوده و فروش اقلام خریداری شده را از طریق روش های لیزینگ با استفاده از عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در دستور کارقرار خواهد گرفت.

۱۰)    توسعۀ فعالیت های بازاریابی در ارتباط با گروه های مشتریان
–    با عنایت به این مطلب که جایگاه بازاریابی در صنعت لیزینگ کشور نتوانسته به درستی تبیین شود این امر در برنامۀ راهبردی شرکت می تواند به جایگاه ویژه و متمایز شرکت نسبت به رقبا تبدیل شود. بدین منظور، با دقت بیشتر به ظرافت های اقدامات بازاریابی در سه مرحلۀ اصلی آن یعنی بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری در صنعت لیزینگ، نقش آمیختۀ بازاریابی در هر یک از این سه مرحله مشخص می گردد.

۱۱)    توسعه شرکت با استفاده از ایجاد شعب یا نمایندگی (مکان های توزیع خدمات لیزینگ) در بخش بازاریابی لیزینگ
–     از ضروریات تداوم توسعه و افزایش سهم بازار شرکت، توجه به توسعۀ متوازن امکانات در سطح کشور می باشد. توجه به گسترش شعب لیزینگ در استان ها به منظور افزایش توان ارتباطی لیزینگ کشاورزی با مشتریان جدید و در راستای تحقق برنامه های پیش بینی شده در امرتوسعه فروش از برنامه های کلان شرکت می باشد. در این خصوص شرکت با استناد به ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی تاسیس برنامه ریزی جامع برای اخذ مجوز از بانک مرکزی به منظور ایجاد شعب و یا نمایندگی در استان ها وشهرهای بزرگ اقدام خواهد نمود.
–     از طرفی به منظور بهره گیری از ظرفیت بانک کشاورزی با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور که یکی از گسترده ترین و فعال ترین بانک ها در نظام بانکی کشور می باشد، شرکت قصد دارد جهت راه اندازی شعب در سطح کشور نسبت به مطالعه، مکان یابی ، انتخاب و تجهیز شعب منتخب در مراکز استان ها، خصوصاً مراکز استان هایی که از نظر کشاورزی اهمیت بیشتری دارند ارائه خدمات نماید.

۱۲)    گسترش استفاده از خدمات نوین الکترونیکی در گزارش دهی، اعتبارسنجی و برقراری ارتباطات مستمر با گروه مشتریان
–    به منظور ارائۀ خدمات و تأمین انتظارات متقاضیان تسهیلات و برقراری شرایط زمانی مطلوب در اعتبارسنجی گیرندگان تسهیلات یا موضوعاتی نظیر رتبه بندی اعتباری مشتریان، از طریق ارتقای قابلیت دسترسی وبسایت شرکت و عقد قرارداد با مراجع ذیصلاح و مورد وثوق بانک مرکزی، اقدام خواهد شد. استفاده از فرصت زمانی حاصل از ثبت نام اینترنتی متقاضیان در بخش بازاریابی از درجۀ اهمیت بالایی برخوردار بوده و تناسب دورۀ تسهیلات اعطایی با نرخ سود عقود غیرمشارکتی در سررسیدهای متفاوت، معطوف به وضعیت اعتبارسنجی متقاضیان و چگونگی تنظیم جریان صورت وجه نقد شرکت در کلیۀ ابعاد عملکرد تخصیص منابع شرکت خواهدبود.

۱۳)     ورود به بازار بورس و اوراق بهادار
عمده مزایای ورود به بازار بورس را در دو بخش ذیل می توان تقسیم بندی نمود:
۱۳-۱) برای شرکت
–    جذب سهامداران بیشتر و فراهم آمدن امکان افزایش سرمایه
–    کاهش ریسک عملیاتی و افزایش قابلیت وام دهی و درآمدزایی و به تبع آن تحصیل بخشی از وجوه سرمایه گذاری شدۀ سهامداران در شرکت
–    سهولت افزایش اعتبار داخلی و تأمین مالی
–    افزایش قدرت نقدشوندگی سهام و انتقال‌پذیری مالکیت و امکان استفاده از مشارکت عمومی در توسعۀ شرکت
–    برخورداری از مشوق‌های دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی و تسهیل وثیقه‌گذاری سهام توسط سهامداران
–    بهبود ساختار مالی در نتیجۀ رعایت الزامات پذیرش اوراق بهادار
–    تعیین معیار مناسب مقایسه ای شرکت با سایر شرکت‌ها در صنعت مشابه
–    امکان استفاده از ابزارهای مشتقه تأمین مالی
۱۳-۲) برای سهامداران
–    تعیین قیمت منصفانۀ دارایی‌ها و کسب بازده مناسب
–    کاهش ریسک سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
–     نقدشوندگی بالا و انتفاع از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون
–     نظارت بر فعالیت در قالب قواعد، روش‌ها و قوانین و مقررات بازار سرمایه
۱۳-۳) برای مشتریان
–    کاهش هزینه مبادله دریافت کالا و خدمت مورد نظر با توجه به بستر الکترونیکی ارائه خدمات
–    تکریم کامل مشتریان
–    کاهش هزینه زمان مورد انتظار برای دریافت خدمت مورد نظر
–    بهبود کیفیت زندگی با توجه به مشتری محوری و رویکرد لیزینگ اجتماعی در مدل کسب و کار
–    افزایش سود نظر به مزیت رقابتی الکترونیکی بودن فعالیت های شرکت
۱۳-۴) برای تولیدکنندگان
–    کاهش هزینه های جاری
–    توسعه اعتمادسازی همکاری سه جانبه با مشتریان
–    امکان جذب مشتریان بزرگ و اختصاصی به واسطه اعتبار همکاری متقابل با لیزینگ

۱۴)    سایر برنامه های عملیاتی شرکت در سال های آتی
–    بهره گیری از نرخ سود شناور با توجه به ریسک اعتباری مشتریان
–    یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و ممیزی داخلی شرکت
–    فرهنگ سازی در جامعه و اطلاع رسانی به گروه های عمده و جزء در مورد تأثیرات مثبت استفاده از تسهیلات لیزینگ در کسب و کار و زندگی مردم
نوآوری وبرقراری انعطاف لازم درانواع قراردادهای لیزینگ به منظور مدیریت بهینۀ خدمات لجستیکی و تطابق مدت قراردادهای اجاره و سررسید بدهی ها

ارتباط با ما:

آدرس: : تهران ، بزگراه کردستان، خیابان سی و سوم جهان آرا (شهید حسین پور)، پلاک ۴۸، طبقه ۴
شماره تماس: ۸۸۰۷۹۲۴۲ ۰۲۱
شماره فکس: ۸۸۰۰۹۷۹۷ ۰۲۱
ایمیل: leasingmehr.k@gmail.com

سایت:https://mkleasing.ir/