ماموریت

گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز، مجموعه ای است که اولویت‌ آن سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با حوزه های مالی-بیمه‌ای، بازرگانی، گردشگری، ساختمانی و خدماتی بوده و با جذب، هدایت و مدیریت منابع مازاد صندوق در فعالیت‌های اقتصادی مفید برای کشور، به دنبال مشارکت در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران اسلامی و ارزش آفرینی برای ذینفعان می‌باشد. این هلدینگ برنامه‌های خود را با توجه به استراتژی‌های کلان صندوق آتیه کارکنان تعیین می نماید و در گام بعدی به بیان این برنامه ها در هر یک از گروه های ۴ گانه به منظور ایجاد هم‌راستایی لازم در “هلدینگ” جهت نیل به چشم‌انداز مورد انتظار ، نقش آفرینی در رشد اقتصادی جامعه و خلق ارزش افزوده پایدار و رو به رشد از طریق تجهیز منابع مادی و معنوی برای سرمایه گذاری های مناسب، خلاقانه و بازار محورکه بصورت حرفه‌ای مدیریت شده و حداکثر بازدهی را تضمین نماید، می‌پردازد. یکی از دلایل سرمایه‌گذاری هلدینگ تدبیر سبز در حوزه‌های یاد شده، ایجاد پرتفویی متنوع می‌باشد که این یکی از مزیت‌های این هلدینگ می باشد.

گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز (سهامی خاص) از طریق سرمایه‌گذاری و مدیریت بهینه دارایی‌ها در حوزه‌های خدمات مالی-بیمه‌ای، بازرگانی، گردشگری، ساختمانی و خدماتی سعی در حداکثر نمودن ثروت ذینفعان با ریسک متناسب را دارد. محور تمامی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت، ایجاد ارزش برای ذینفعان می‌باشد.