اهداف و برنامه‌ها

 • بهبود تعامل با ذی نفعان
 • رضایت‌مندی و احساس غرور از عضویت در جامعه ذینفعان شرکتی که دارای وجهه و اعتبار بین‌المللی بوده و در اقتصاد کشور مطرح و دارای نقش سازنده‌ای است.
 • توسعه سرمایه های انسانی با تاکید بر جذب و نگهداری نیروهای متخصص و توانمندسازی آنها
 • ارتقاء و توسعه نظام زنجیره تامین در هلدینگ و شرکت‌های تابعه
 • توسعه همکاری ‌و مشارکت ‌با شرکتهای معتبر و صاحبان سرمایه و دانش فنی
 • بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری با تاکید بر خلق ارزش
 • رسوخ و توسعه بازارهای داخلی و بین المللی
 • توسعه تعاملات هلدینگ با نهادهای حاکمیتی به منظور تامین منابع
 • توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه های جذاب صنعت
 • ارتقاء موقعیت شرکت و ورود به بازار سرمایه و کسب هلدینگ برتر بورسی به لحاظ سرمایه‌گذاری و نقدینگی.
 • حضور موثر در نهادها و تشکل‌های مرتبط با گروه های ۴ گانه
 • ایجاد و حـفـظ نـرخ بازگشت حـقـوق صاحبـان سهـام حداقل ۱.۵ برابر نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک