همایش مدیران بانک کشاورزی

جلسه سالیانه هم اندیشی مدیران بانک کشاورزی طی روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ در شهر مقدس مشهد برگزار گردید.

در این همایش مدیرعامل گروه جناب آقای دکتر شاهوردی به نمایندگی از مجموعه جهت بیان عملکرد یکسال گذشته و ارائه برنامه های آتی گروه سرمایه گذاری و شرکت های زیرمجموعه حضور یافتند.