شرکت در مزایده مجتمع تجاری-اداری واقع در بندرعباس

پیرو انتشار مزایده املاک متعلق به بانک سپه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ این گروه سرمایه گذاری پس از بررسی و بازدید میدانی دقیق ، مبادرت به ارائه پیشنهاد در خصوص ساختمان در حال ساخت با کاربری تجاری-اداری واقع در شهر بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)، چهارراه شهید مطهری نمود که پس از پایان مهلت مزایده و بازگشایی پاکات بعنوان برنده مزایده مشخص گردید.

لازم به توضیح می باشد مجتمع مذکور در زمینی به مساحت ۶۵۰ مترمربع با مجوز (پروانه) به میزان ۴۴۳۳ مترمربع در ۷طبقه در حال ساخت می باشد. همچنین شرایط پرداخت مزایده بصورت نقد و اقساط (۵ساله) می باشد.