سقف تراکنش غیرحضوری دوبرابر شد

پیرو بخشنامه شماره ۰۳.۴۸۶ مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۵ معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر موسسه اعتباری، تا ۲میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰میلیارد ریال به‌صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از ۲میلیارد ریال اعمال می‌شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از ۴میلیارد‌ریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین‌بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از ۲میلیاردریال تا ۴میلیارد‌ریال، گرچه ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه حداکثر تا مبلغ ۲میلیارد ریال افزایش می‌یابد. البته کنترل آستانه مذکور درخصوص هر کارت بر عهده موسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ ‌‌‌‌‌به تمام واحدهای ذی‌ربط آن موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4063733