معرفی گروه

 

گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تحت عنوان شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۵۰۴۵۶۰ و مجوز شماره ۱۵۷۰۴،۱۲۲ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است. شرکت از مصادیق شرکت های مادر (هلدینگ) موضوع بند ۲۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ همان قانون محسوب شده و بر اساس ماده ۲۸ آن قانون ، فعالیت آن تحت نظارت سازمان بوده و کلیه ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی ، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین را رعایت نمایند.