برگزاری مجمع سالیانه مؤسسه بصیراندیش مهر

مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه خدمات مدیریت بصیراندیش مهر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ رأس ساعت ۱۰ صبح  با حضور نمایندگان سهامداران، بازرس قانونی و اعضای هیئت مدیره آن مؤسسه در محل سالن اجتماعات گروه سرمایه گذاری واقع در ساختمان آتیه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پس از توافق حاضرین که طی آن آقای دکتر شاهوردی بعنوان رئیس مجمع، آقایان دکتر پورعباسی و مهندس پاینده بعنوان ناظرین مجمع و آقای بیدل بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند ، نماینده بازرس قانونی شرکت مبادرت به قرائت گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نمود.

در ادامه جلسه مدیرعامل فعلی مؤسسه گزارش هیئت مدیره در خصوص عملیات سال گذشته را قرائت نموده و به همراه اعضای هیئت مدیره پاسخگوی سوالات و نکات مطرح شده از طرف حاضرین در خصوص عملیات و صورت های مالی مؤسسه شدند. در ادامه جلسه مدیرعامل سابق مؤسسه ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران جدید و کل مجموعه نکاتی در خصوص عملکرد گذشته و برنامه های آتی در دست اقدام جهت افزایش سود و بهره وری عملیات مؤسسه ابراز نمود.

در پایان حاضرین در جلسه نسبت به تأیید صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت جهت سال مالی ۱۴۰۳ اقدام نمودند و جلسه مجمع با ذکر صلوات رأس ساعات ۱۲ خاتمه یافت.