برگزاری مجمع سالیانه شرکت مهر یاران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهریاران آتیه کشاورز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۱۰ صبح  با حضور نمایندگان سهامداران، بازرس قانونی و اعضای هیئت مدیره آن شرکت در محل سالن اجتماعات گروه سرمایه گذاری واقع در ساختمان آتیه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید اعضای هیئت رئیسه به قرار آقای دکتر شاهوردی بعنوان رئیس مجمع، آقایان رضی و سعادتی بعنوان ناظرین مجمع و سرکار خانم امن زاده بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند ، سپس نماینده بازرس قانونی شرکت آقای بَزی مبادرت به قرائت گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نمود.

در ادامه جلسه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گزارش هیئت مدیره در خصوص عملیات سال گذشته را قرائت نموده و سپس پاسخگوی سوالات و نکات مطرح شده از طرف حاضرین در خصوص عملیات و صورت های مالی شرکت گردیدند.

در پایان حاضرین در جلسه نسبت به تأیید صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت جهت سال مالی ۱۴۰۳ اقدام نمودند و جلسه مجمع با ذکر صلوات رأس ساعات ۱۲ خاتمه یافت.