ششمین گزارش فعالیت گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز روی کدال بارگزاری شد

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گزاری تامین آتیه تدبیر سبز نظر به اهتمام به اصلاحات ساختاری و تاکید این گروه درخصوص تطبیق حداکثری با دستورالعمل ها وضوابط ابلاغی سازمان بورس اوراق بهادار با هدف ارتقاء کیفیت وسرعت افشای اطلاعات و بهبود رتبه و عملکرد گروه؛ در گام نخست اولین بارگزاری گزارش فعالیت ماهانه فروردین الی شهریور ماه سال جاری در تارنمای کدال بارگذاری و قابل رویت گردید و طی نامه ای از طرف مدیرعامل گروه آقای دکتر پورعباسی به سازمان بورس اعلام گردید.

همچنین به دستور مدیر عامل گروه ، تا رعایت کلیه الزامات و تکالیف ابلاغی، گزارش ها و اطلاعیه ها در زمان مقرر و با کیفیت حداکثری افشاء خواهد شد.

گزارش های فعالیت گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز را در قالب فایل با کلیک بر روی لینک های زیر دانلود فرمائید :

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ( جهت دانلود کلیک کنید)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ( جهت دانلود کلیک کنید)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰(جهت دانلود کلیک کنید)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ ( جهت دانلود کلیک کنید)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰۰جهت دانلود کلیک کنید)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰(جهت دانلود کلیک کنید )