طراحی و پیاده سازی پلتفرم کالای ایرانی

نظر به اعلام نیاز بانک کشاورزی مبنی بر حفظ و تولید زنجیره تامین و جلوگیری از هدر رفت منابع اعتباری در صنایع  مرتبط گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ،توسط شرکت فناوری اطلاعات گرین پی که بازوی اجرایی این گروه در زمینه ی فناوری اطلاعات می باشد ،درحال توسعه این پلتفرم بوده تا ضمن تحقق اهداف بانک ، زمینه کسب درآمد در سال های آینده برای همکاران و بازنشستگان محترم را فراهم کند .

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد .