رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حالی در دولت سیزدهم به ۳٫۷ درصد رسیده که در سال های گذشته منفی بوده است.

به گزارش ایرنا، داود منظور با اشاره به رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت سیزدهم گفت: متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری کل و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، منفی ۱۳٫۸ درصد بود که این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۴٫۱ درصد، سال ۱۴۰۱ به ۲٫۵ درصد و سال ۱۴۰۲ به ۴٫۸ درصد رسید، بطوریکه میانگین آن در طول دولت سیزدهم ۳٫۷ درصد بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این با اشاره به مقایسه عملکرد سه ساله دولت سیزدهم با سه سال آخر دولت قبل، اعلام کرده بود که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۲٫۰۵ درصد بود که با یک جهش چشمگیر در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (دولت سیزدهم) به ترتیب به ۵٫۶ ، ۵ و نزدیک به ۶ درصد رسیده است.