توافق دو وزارتخانه برای تأمین برق پایدار صنایع در تابستان

در نشست مشترک وزارت صمت و وزارت نیرو که با هدف بررسی برآورد نیاز مصرف برق و قابلیت تامین آن با وجود ناترازی، در جهت حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و تامین برق پایدار صنایع برگزار گردید، مقرر شد تا وزارتخانه‌های نیرو و صمت با هدف تامین برق پایدار و نیز تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» حداکثر همکاری و هم‌افزایی را با یکدیگر داشته باشند.

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر، تاکید کرد: همچنین مقرر شد دو وزارتخانه با تشکیل کارگروه مشترک و تشکیل جلسات منظم تا نیمه خرداد اولویت‌های خود را در جهت تحقق دو هدف ذکرشده به صورت عملیاتی مطرح کرده و نهایت همکاری را با یکدیگر داشته باشند و در هر زمان حداکثر انرژی قابل تحویل در اختیار صنایع قرار گیرد. به گفته سخنگوی صنعت برق، براساس تفاهم انجام‌شده در این نشست، محدودیت‌های انرژی برق تحویلی به صنایع نسبت به سال گذشته با تفاهم طرفین کاهش یافته و در عین حال برنامه مدیریت مصرف برق تمامی صنایع همچون سال گذشته در قالب تفاهم‌نامه مشترک به مشترکان و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

رجبی مشهدی اضافه کرد: در این نشست همچنین مقرر شد پس از اتمام ابلاغ مشترک برنامه مدیریت مصرف صنایع، کارگروه مذکور با تشکیل جلسات هفتگی بر روند اجرای برنامه‌ها نظارت داشته باشند.