برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ مهر کشاورزی

 1. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ مهر کشاورزی در روز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان خسرو پورخانی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیرسبز به عنوان رئیس مجمع و آقایان بصیرت و تقی زاده بعنوان ناظرین مجمع و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ مهر کشاورزی و همچنین نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر در محل ساختمان لیزینگ برگزار گردید .
  ابتدا هیات رئیسه مجمع انتخاب و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و مدیران شرکت در مقابل سوالات سهامداران در رابطه با بندهای حسابرسی توضیحات لازم معمول و نسبت به آن تصمیم گیری گردید . سپس گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت و مدیران شرکت نسبت به سوالات سهامداران در خصوص عملکرد یکساله توضیحات و مدارک و اطلاعات لازم ارائه و در پایان تکالیف مجمع در رابطه با بندهای حسابرسی ، عملکرد شرکت و برنامه های آتی تعیین و تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل صورت پذیرفت :
  ۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
  ۲- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹
  ۳- تمدید یا انتخاب اعضاء هیات مدیره
  ۴- تعیین حق حضور
  ۵- تقسیم سود سالیانه شرکت
  ۶- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
  جلسه مربوطه راس ساعت ۱۲ با ذکر صلوات به پایان رسید .