مجمع عمومی میاندوره ای شرکت گرین پی برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت گرین پی (شش ماهه اول ۹۸) در روز دوشنبه  ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۳۰ با حضور کلیه سهامداران در محل سالن کنفرانس گروه سرمایه گذاری (هلدینگ) تشکیل گردید. پس از قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره ، بررسی مالی نسبت به صورت های مالی شش ماهه شرکت و تذکرات و اصلاحات لازم ارائه و طی صورتجلسه ای به شرکت ابلاغ خواهد شد.

در ادامه برخی موارد کلان و راهبردی از جمله اجرای سیاست افزایش بهره وری با اجرای استراتژی «کارمزد بجای دستمزد» و رعایت اصول کیفی سازی کار (یعنی رعایت اصول حرفه ای فنی و رعایت اخلاق حرفه ای) با عنایت به ماهیت دوگانه صندوق (دولتی در پاسخگویی، و خصوصی در سودآفرینی) مقرر گردید کلیه ارتباطات سهامداری، حاکمیت شرکتی، هرگونه سرمایه گذاری ، نظارت، کنترل و هدایت شرکتها از مجرای گروه سرمایه گذاری (هلدینگ) صورت گیرد. همچنین حرکت به سوی بازدهی مناسب نسبت به سرمایه به کار گرفته شده و تآمین سود مورد انتظار سهامداران و پاسخگویی هرچه بهتر به سهامداران مورد تاکید و در دستور کار قرار گرفت.