مجمع عمومی میاندوره ای شرکت واسپاری مهر کشاورزی برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت واسپاری مهر کشاورزی سهامی خاص (شش ماهه اول ۹۸) در تاریخ ۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور اکثریت سهامداران در محل هلدینگ تشکیل گردید و پس از قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره ، بررسی مالی نسبت به صورت های مالی شش ماهه شرکت و تذکرات و اصلاحات لازم ارائه و طی صورتجلسه ای به شرکت ابلاغ خواهد شد. در ادامه برخی موارد کلان و راهبردی از جمله اجرای سیاست افزایش بهره وری با اجرای استراتژی «کارمزد بجای دستمزد» و رعایت اصول کیفی سازی کار (یعنی رعایت اصول حرفه ای فنی و رعایت اخلاق حرفه ای) با عنایت به ماهیت دوگانه صندوق (دولتی در پاسخگویی، و خصوصی در سودآفرینی) مقرر گردید کلیه ارتباطات سهامداری، حاکمیت شرکتی، هرگونه سرمایه گذاری ، نظارت، کنترل و هدایت شرکتها از مجرای گروه سرمایه گذاری (هلدینگ) صورت گیرد. همچنین حرکت به سوی بازدهی مناسب نسبت به سرمایه به کار گرفته شده و تآمین سود مورد انتظار سهامداران و پاسخگویی هرچه بهتر به سهامداران مورد تاکید و در دستور کار قرار گرفت.