برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های پول شویی و راه های مقابله با آن

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های پولشویی و راه های مقابله با آن در روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۵:۰۰ با حضور استاد محمد کیانی از اساتید برجسته سازمان حسابداران خبره، شاغل در اداره مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن اجتماعات ساختمان آتیه برگزار گردید.

با توجه به ایرادات هر ساله حسابرسان و بازرسان قانونی شرکتهای تحت پوشش در خصوص واحد پولشویی ، این گروه بنا به وظیفه ذاتی خود، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی نمود که نمایندگان شرکتهای تابعه گروه سرمایه گذاری تاتس شامل مدیران مالی و مسئولین واحد پولشویی همگی در این دوره شرکت نموده و پیش بینی می شود، این ایرادات و موارد با توجه به برگزاری دوره فوق، در سال آینده به طور کامل مرتفع گردد.