برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه این جلسه با حضور صد درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی با حضور علی اکبر فهیمی،رضا حسینی،محمد آریا،محمد فاتح، صدیقه هجینی نژاد،داریوش زلقی، خسرو پورخانی و ایرج رضی در سالن شهید علی اکبری بانک کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع اعضای هیات رئیسه شامل علی اکبر فهیمی به سمت رئیس مجمع، محمد آریا و رضا حسینی به سمت ناظرین مجمع و داریوش زلقی به سمت منشی مجمع، انتخاب و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

۱- صورتهای مالی صندوق، شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به اسفند سال  ۹۷ با انجام اصلاحات مورد نظر حسابرس و بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت.

۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۸ انتخاب شدند.

۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی موسسه تعیین گردید.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت و مجمع به آقای داریوش زلقی وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورت جلسه صندوق و پرداخت حق الثبت با امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.