مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهریاران آتیه کشاورز برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهریاران آتیه کشاورز در روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۳۰ با حضور آقایان خسرو پورخانی معاونت مالی صندوق رفاه و حسین ایزدی ریاست هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز به عنوان ناظران و آقای علی سعادتی به عنوان رئیس هیئت مدیره، سرکار خانم امن زاده مدیرعامل و آقای بهرام شفیعی عضو هیئت مدیره و همچنین نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر در محل هلدینگ آتیه برگزار گردید. در پایان صورتهای مالی گروه به تصویب رسید و در خصوص تعیین سود تقسیمی و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی تصمیم گیری شد.