بهمن ۳۰, ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های پول شویی و راه های مقابله با آن

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های پولشویی و راه های مقابله با آن در روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۵:۰۰ با حضور استاد […]
آذر ۵, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر  (شش ماهه اول ۹۸) در روز یکشنبه  ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۰۰ با حضور […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت واسپاری مهر کشاورزی برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت واسپاری مهر کشاورزی سهامی خاص (شش ماهه اول ۹۸) در تاریخ ۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور اکثریت سهامداران در محل هلدینگ […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت آتیه اندیشه گستر سبز برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت آتیه اندیشه گستر سبز (شش ماهه اول ۹۸) در روز سه شنبه  ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۰۰ با حضور […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت هنگام پرواز برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت هنگام پرواز (شش ماهه اول ۹۸) در روز سه شنبه  ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۰۰ با حضور کلیه سهامداران […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۸

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت مهراندیش سینا برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت مهراندیش سینا (شش ماهه اول ۹۸) در روز دوشنبه  ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۰۰ با حضور کلیه سهامداران در […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ریاست آقای داریوش زلقی […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهریاران آتیه کشاورز برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهریاران آتیه کشاورز در روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۳۰ با حضور آقایان خسرو پورخانی معاونت مالی صندوق […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاظتی و مراقبتی مهر ۹۵ برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاظتی و مراقبتی مهر ۹۵ در روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۳۰ با ریاست آقای داریوش زلقی […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه اندیشه گستر سبز برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه اندیشه گستر سبز در روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۳۰ با ریاست آقای داریوش زلقی مدیرعامل […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۷

انعقاد ۳ قرارداد همکاری توسط شرکت واسپاری مهر کشاورزی در راستای اجرای لیزینگ نوین

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی شرکت واسپاری مهر کشاورزی یکی از شرکت های وابسته به این صندوق و به عنوان […]