۱۳۹۹-۰۵-۱۵

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز در روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقای داریوش […]
۱۳۹۹-۰۵-۰۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا در روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۴ با حضور جناب آقای رضا […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۹

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه اندیشه گستر سبز

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه اندیشه گستر سبز در روز دو شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین در روز دو شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری اطلاعات گرین پی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری اطلاعات گرین پی در روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۴:۳۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل صندوق […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بصیر اندیش مهر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بصیر اندیش مهر در روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ با حضور آقایان داریوش زلقی مدیرعامل صندوق رفاه […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۵

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ریاست آقای داریوش زلقی […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۵

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهریاران آتیه کشاورز برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهریاران آتیه کشاورز در روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۳۰ با حضور آقایان خسرو پورخانی معاونت مالی صندوق […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۵

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاظتی و مراقبتی مهر ۹۵ برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاظتی و مراقبتی مهر ۹۵ در روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۳۰ با ریاست آقای داریوش زلقی […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۵

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه اندیشه گستر سبز برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه اندیشه گستر سبز در روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۳۰ با ریاست آقای داریوش زلقی مدیرعامل […]
۱۳۹۷-۰۸-۳۰

انعقاد ۳ قرارداد همکاری توسط شرکت واسپاری مهر کشاورزی در راستای اجرای لیزینگ نوین

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی شرکت واسپاری مهر کشاورزی یکی از شرکت های وابسته به این صندوق و به عنوان […]