گفتگوی رئیس هیئت مدیره گروه تامین آتیه تدبیر سبز با رادیو گفتگو در برنامه مناظره پیرامون امنیت شغلی کارگران و نارسایی های قانون کار

 

گفتگوی رئیس هیئت مدیره گروه تامین آتیه تدبیر سبز با رادیو گفتگو در برنامه مناظره پیرامون امنیت شغلی کارگران و نارسایی های قانون کار

شنیدن فایل گفتگو از طریق لینک زیر : جهت گوش دادن کلیک کنید