گفتگوی رئیس هیئت مدیره گروه تامین آتیه تدبیر سبز با رادیو گفت و گو در برنامه مناظره پیرامون تامین مالی بنگاه های تولیدی، جانشینی بانک ها بر واحدهای صنعتی تولیدی و چالش های پیش روی آن

گفتگوی رئیس هیئت مدیره گروه تامین آتیه تدبیر سبز با رادیو گفت و گو در برنامه مناظره پیرامون تامین مالی بنگاه های تولیدی، جانشینی بانک ها بر واحدهای صنعتی تولیدی و چالش های پیش روی آن

فایل شنیداری مصاحبه از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

جهت گوش دادن کلیک کنید.