گزارش روزانه پرتفوی فعالیت گروه پاییز 1400

در راستای رعایت ابلاغیه های سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر افشای حداکثری اطلاعات و گزارش های مورد نیاز ذینفعان و با هدف ارتقاء رتبه گروه در شفاف سازی اطلاعات، مقرر شد که گزارش های پورتفوی این گروه  در بخشی مجزا به صورت روزانه در اختیار ذینفعان قرار می گیرد