پادکست نخبگان اقتصاد و بازار سرمایه

جهت دانلود هر پادکست روی دکمه ی آن کلیک کنید.
podcast

کتاب صوتی

ایران جامعه کوتاه مدت

podcast

پادکست سکه

اقتصاد دیجیتال چیست و چه نقشی در توسعه اقتصادی می‌تواند ایفا کند؟

podcast

پادکست

ایران، آزمایشگاه نخبگان ضد توسعه است.

podcast

برنامه تکاپو

مدرنیزاسیون و توسعه

podcast

برنامه تکاپو

مدرنیزاسیون و توسعه 2

podcast

پادکست

خلاقیت و توسعه

podcast

پادکست

دایره شفافیت

podcast

پادکست سکه

نقش رسانه‌های اقتصادی در توسعه اقتصادی چیست؟

podcast

پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران

نقش فروش اوراق و عملیات بازار باز در اقتصاد ایران

podcast

سخنرانی هادی کحال‌زاده

تأثیر تحریم ها بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران

podcast

پادکست سکه

ایران، جامعه کوتاه مدت

podcast

شرح و نقد نظریه دکتر سریع القلم درباره علل عقب ماندگی ایران

برای توسعه یافتگی باید جهانی شویم

podcast

شرح و نقد نظریه دکتر علمداری درباره علل عقب ماندگی ایران

عقب ماندیم چون به سرمایه داری نرسیدیم

podcast

برنامه زاویه

چالش توسعه اقتصادی و استقلال

podcast

شرح و نقد نظریه دکتر عظیمی آرانی درباره علل توسعه نیافتگی ایران

نهادهای ناکارآمد، عامل توسعه نیافتگی هستند.

podcast

دغدغه ایران

جایگاه کلی ایران در شاخص‌های توسعه

podcast

مصطفی ملکیان فیلسوف اخلاق درباره بانکداری اسلامی

گفت‌وگو درباره‌ی طرح رساله‌ی دکتریِ یکی از دانشجویان، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

podcast

ریشه های بحران اقتصادی در ایران و راهکارهای برون رفت از آن