۱۳۹۹-۱۰-۰۷

الزام به سودآوری کلیه شرکتهای زیر مجموعه از سوی میرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه

مهدی بصیرت ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه ، پس از پایان مجمع میاندوره ای گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز در شش ماهه […]
۱۳۹۹-۱۰-۰۱

برگزاری مجمع میاندوره ای شرکت خدمات بیمه ای مهراندیش سینا

مجمع عمومی میاندوره ای (شش ماهه اول ۹۹)  شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا (سهامی خاص) در روز یکشنبه  30 آذر ماه ۱۳۹۹ در ساعت […]
۱۳۹۹-۰۹-۲۹

برگزاری مجمع میاندوره ای شرکت آتیه اندیشه گستر سبز

مجمع عمومی میاندوره ای (شش ماهه اول ۹۹) شرکت آتیه اندیشه گستر سبز (سهامی خاص) در روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹ در ساعت ۱۰ […]
۱۳۹۹-۰۹-۲۹

رونمائی از اپلیکیشن جامع صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹ مصادف با شانزدهمین سالگرد تاسیس صندوق رفاه و تامین آتیه و مجمع عمومی این موسسه ، اپلیکیشن جامع صندوق […]
۱۳۹۹-۰۹-۲۲

برگزاری مجمع میاندوره ای شرکت لیزینگ مهر کشاورزی

مجمع عمومی میاندوره ای (شش ماهه اول ۹۹)  شرکت لیزینگ مهر کشاورزی  (سهامی خاص) در روز سه شنبه  18 آذر ماه ۱۳۹۹ در ساعت ۱۲ صبح […]
۱۳۹۹-۰۹-۲۲

برگزاری مجمع میاندوره ای شرکت فناوری اطلاعات گرین پی

مجمع عمومی میاندوره ای (شش ماهه اول ۹۹)  شرکت فناوری اطلاعات گرین پی (سهامی خاص) در روز دوشنبه  17 آذر ماه ۱۳۹۹ در ساعت ۱۲ صبح […]