مدیرعامل گروه در مصاحبه با هفته نامه بورس: راه عبور از بحران را می‌دانیم و به سود بی کیفیت و ناپایدار علاقه ای نداریم.

شرکت در نیمه نخست سال کاهش درآمد سود داشت، فکر میکنید تا پایان سال قادرید به میزان سال ۹۹ سود بسازید؟

  • در پاسخ به این سوال مایل ام بدواً به یک نکته بدیهی که همه ما به آن واقف هستیم اشاره کنم. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان آن با رشد بیش از دو برابر همراه بوده که این مهم در سال جاری ممکن است حتی با کاهش شاخص بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اول سال همراه باشد. لذا هر چند سرمایه گذاری های هلدینگ در سهام شرکت های بورسی از سال ۱۳۹۸ آغاز شده اما انتظار دستیابی به سود سهام به میزان سال ۱۳۹۹ متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد شاخص قابل دستیابی نخواهد بود. نقطه ضعف و محور انتقاد سازمان بورس به گروه تدبیر سبز نیز همین متکی بودن به نوسانات خارج از کنترل مدیریت در بازار سرمایه و تمرکز بر سرمایه گذاری های کوتاه مدت است که با ماهیت و رسالت بازار سرمایه در تضاد است. از نگاه ناظر بازار  سودهای شناسایی شده در سال های ۹۸ و ۹۹ در هلدینگ  دارای چند ایراد اساسی بود. نخست اینکه حدود یک سوم سود شناسایی شده در سال ۹۹ مربوط به فروش ملک بوده و با وجود اینکه تقریبا همه نماگرهای اقتصادی  تورم انتظاری بسیار بالایی را در املاک پیش بینی می کرد به دلیل توقعات ذینفعان و نوع نگاه کوتاه مدت سهامدار به سود زودبازده با قیمت دفتری به گروه منتقل و پس از فروش ملک مذکور مابه التفاوت  آن تا ارزش روز  به عنوان سود شناسایی شد.  قیمت آن ملک  در حال حاضر بیش از ده برابر ارزش زمان فروش است و قطعا در یک نگاه حرفه ای به بازار سرمایه این ملک هشت هکتاری دارایی بسیار مطلوبی برای تاسیس صندوق تخصصی زمین و ساختمان و تامین مالی بیرونی برای ساخت و ایجاد ارزش افزوده بالا محسوب می شد.  موضوع بعدی خوش اقبالی اقتصادی  ناشی از رشد حبابی بازار سهام در سال ۹۸ بود. در واقع بخشی از همان سود تورمی در سال ۹۸ و بخشی دیگر در سال ۹۹ شناسایی شد. باز هم اگر در مقایسه با نکاه حرفه ای در بازار سرمایه بخواهم تحلیل کنم در سال ۱۳۹۸  با وجود اینکه شرکتها بعضاً سود چندصد درصدی را تجربه کردند در گروه  به دلایلی از جمله نوپا بودن و شیوه مدیریت ملهم از بازار پول که تفاوت های اساسی با مدیریت در بازار سرمایه دارد حدود ۷۴ درصد کمتر از متوسط شاخص کل سود از محل خرید و فروش سهام تحصیل شد. بنابراین پاسخ شما با وجود امکان دستیابی به سودی بالاتر از سال ۹۹ از سوی بنده منفی است چرا که ما وظیفه داریم برای کمک به رونق اقتصاد کشور و انجام فعالیت تخصصی به سرمایه گذاری های بلند مدت با نفوذ قابل ملاحظه در صنایع پر بازده نظیر پتروشیمی، پالایشی، فلزی، معدنی، کانه های معدنی، بیمه و امثالهم آن هم از طریق تقویت شرکتهای فرعی گام برداریم فروش دارایی و برنامه ریزی حسابداری برای سودهای کوتاه مدت که عدم النفع آتی آن به دلیل ارزش روز دارایی فروخته شده در آینده بسیار بیشتر خواهد بود در دستور کار ما قرار ندارد. برای سود پایدار و مقدماتی لازم است که اصلاح ساختار سرمایه، افزایش سرمایه، تقویت شرکتهای زیرمحجموعه، جذب نخبگان، تقویت مدیریت­های سرمایه گذاری و  امور سهام، بررسی بخش های اقتصادی و ورود مالکیتی- مدیرتی در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی با رویکرد سود پایدار و با کیفیت در دستور کار ما قرار دارد البته که پرهیز از سودهای شتاب زده و تابآوری دوران گذار از الزامات آن است. ناگفته نماند در حال حاضر با اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی در قالب قانون ” حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” که در خرداد ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مجاز و معاف از مالیات شناخته شد. این یعنی بسادگی و با فروش یک ملک از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی آن می توان سود بالایی نشان داد اما به دنبال آن نیستیم. تصمیم هم نداریم سبد سهام را در پایان سال به عنوان سود محقق شده شناسایی کنیم و ترجیح ما انتقال آن به سال بعد به عنوان دارایی کوتاه مدت است تا بتوانیم پس از افزایش سرمایه و اکتساب کفایت سرمایه برای تاسیس شرکت های تخصصی بازار سرمایه و خرید سهم الشرکه و یا بلوک شرکت های ارزشمند با سیت مدیریتی نسبت به فروش دارایی های جاری کوتاه مدت و دارایی های ثابت غیر مولد برای ورود به سرمایه گذاری های بلند مدت اقدام کنیم.

 

قیمت آن ملک در حــال حاضر قطعا بیش از ده برابر ارزش زمان فروش است!
دقیقا و قطعا در یک نگاه حرفهای به بازار ســرمایه این ملک هشت هکتاری دارایی بســیار مطلوبی برای تأسیس صندوق تخصصی زمین و ساختمان و تأمین مالی بیرونی برای ساخت و ایجاد ارزش افزوده باال محسوب میشد. موضوع بعدی خوش اقبالی اقتصادی ناشــی از رشــد حبابی بازار سهام در ســال ۹۸ بود. در واقع بخشــی از همان ســود تورمی در سال ۹۸ و بخشی دیگر در ســال ۹۹ شناسایی شــد. باز هم اگر در مقایسه با نگاه حرفهای در بازار سرمایه بخواهم تحلیل کنم در سال ۱۳۹۸ با وجود اینکه شرکتها گاه سود چندصد درصدی را تجربه کردند، در گروه به دالیلی از جمله نوپا بودن و شــیوه مدیریت ملهم از بازار پول که تفاوتهای اساسی با مدیریت در بازار ســرمایه دارد حدود ۷۴ درصد کمتر از متوســط شاخص کل، سود از محل خرید و فروش سهام تحصیل شد، بنابراین پاسخ شما با وجود امکان دستیابی به سودی باالتر از سال ۹۹ از نظر من منفی؛ است چرا که وظیفه داریم برای کمک به رونق اقتصاد کشور و انجام فعالیت تخصصی به سرمایهگذاریهای بلند مدت با نفوذ قابل مالحظه در صنایع پربازده نظیر پتروشیمی، پاالیشی، فلزی، معدنی، کانههای معدنی، بیمه و.. آن هم از طریق تقویت شرکتهای
فرعی گام برداریم. فروش دارایی و برنامهریزی حســابداری برای ســودهای کوتاهمدت که عدمالنفع آتی آن به دلیل ارزش روز دارایی فروخته شــده در آینده بسیار بیشتر خواهد بود، در دستور کار ما قرار ندارد.

 

برای سود پایدار برنامه ای دارید؟

  • برای سود پایدار و مقدماتی لازم است که اصلاح ساختار سرمایه، افزایش سرمایه، تقویت شرکتهای زیرمحجموعه، جذب نخبگان، تقویت مدیریت­های سرمایه گذاری و امور سهام، بررسی بخش های اقتصادی و ورود مالکیتی- مدیرتی در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی با رویکرد سود پایدار و با کیفیت در دستور کار ما قرار دارد البته که پرهیز از سودهای شتاب زده و تابآوری دوران گذار از الزامات آن است. ناگفته نماند در حال حاضر با اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی در قالب قانون ” حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” که در خرداد ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مجاز و معاف از مالیات شناخته شد. این یعنی بسادگی و با فروش یک ملک از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی آن می توان سود بالایی نشان داد اما به دنبال آن نیستیم. تصمیم هم نداریم سبد سهام را در پایان سال به عنوان سود محقق شده شناسایی کنیم و ترجیح ما انتقال آن به سال بعد به عنوان دارایی کوتاه مدت است تا بتوانیم پس از افزایش سرمایه و اکتساب کفایت سرمایه برای تاسیس شرکت های تخصصی بازار سرمایه و خرید سهم الشرکه و یا بلوک شرکت های ارزشمند با سیت مدیریتی نسبت به فروش دارایی های جاری کوتاه مدت و دارایی های ثابت غیر مولد برای ورود به سرمایه گذاری های بلند مدت اقدام کنیم.

 

رشد درآمد عملیاتی شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل بسیار چشمگیر بوده است. برای سال جاری سودآوری شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟
رشد ســودآوری شرکت در سال ۱۳۹۹ به دلیل بازدهی باال در بورس اوراق بهادار و نیز مابهالتفاوت انتقال حقوق مالکانه بهصورت دفتری و شناســایی تفاوت ناشی از ارزش روز دارایی بوده که با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه از یکســو و نیاز گروه به جراحی حرفهای و تقبــل دوران گذار گریزناپذیر از آن شیوه اســتفاده نخواهد شد. فعال متناسب با صورتهای مالی منتشره و همچنین برنامهریزیهای انجام شــده در صورت رفع تعارض با ســهامدار و پیادهسازی حاکمیت شرکتی و برای جداسازی مالکیت و مدیریت دستیابی به سود خالصی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تا انتهای سال ممکن است.

 

برنامهای برای بهینه کردن پرتفوی و تمرکز بر روی صنعتی خاص دارید؟

  • در پرتفوی گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز هم مانند سایرین سعی شده است حتما به نظریه معروف سرمایه گذاری متنوع یا همان قانون پرتفوی که برنده جایزه نوبل اقتصاد هم شده توجه شود. به این صورت که بر اساس تئوری های مهم و علمی مالی از جمله تئوری مدرن پرتفوی (mpt) یا تئوری فرا مدرن پرتفوی(pmpt) وزن بهینه به تفکیک صنایع مختلف در سبد سرمایه گذاری مشخص شده است تا سبدی متنوع از صنایع مختلف داشته باشیم. با تنوع سازی قطعا ریسک سبد کاهش می یابد و این قاعده در پرتفوی گروه رعایت شده است. اما در خصوص صنعت خاص باید عرض کنم بررسی های عمیق و حرفه ای انجام دادیم و سعی کردیم متغیرهای کلان سیاسی، اقتصادی را دخالت دهیم. با پیش بینی حداکثری ناشی از آینده پژوهی در واقع سناریوهای متفاوت و منعطفی را در قالب برنامه های راهبردی و عملیاتی تعریف کردیم. درباره ورود نهادی به صنایع مورد نظر باتوجه به اینکه گروه ما چندرشته ای است محدودیتی نداریم و لذا در زمره اطلاعات غیرقابل افشا و یا اصطلاحاً دانش درونی سازی شده سازمان است. اما در پاسخ به سوال قبلی به بخش های اصلی آن اشاره کردم.

برنامه ای برای افزایش سرمایه دارید؟

  • در حال حاضر طرح توجیهی افزایش سرمایه از از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته سرمایه تهیه و به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسیده که پس از تایید سازمان بورس اوراق بهادار و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ثبت خواهد شد. علاوه بر آن هیئت مدیره شرکت درنظر دارد در سال آینده از محل سودانباشته و مطالبات حال شده سهامدار و تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ سرمایه را تا ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد. در واقع خیز گروه تدبیر سبز تبدیل شدن به یکی از بهترین گروه های سرمایه گذاری تخصصی چندرشته ای نوظهور در بازار سرمایه و نهایتا اقتصاد کشور است. برای این منظور با برنامه ریزی دقیق برای اصلاح ساختار سرمایه در پی احرازشرایط تاسیس شرکتهای تامین سرمایه، سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردان، صندوق های سرمایه گذاری، PF ها و دیگر حلقه­های زنجیره نهادی ایجاد ارزش و سود با کیفیت هستیم و مقدمه این کار افزایش سرمایه مود اشاره شما است.


چشم انداز ســودآوری را برای ســال آتی چگونه ارزیابی میکنید؟
گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز دارای یک برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی با نگاه بلند مدت و با تاکید بر ارزش افزوده اقتصادی است. رویکرد کسب سود حسابداری بدون نگاه و در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر ROA , ROE , EVA  که ناشی از اپیدمی جامعه کوتاه مدت و اولویت مدیر در بقای جایگاه است ریسک بسیار بالایی دارد که بخشی از آن را در سوال نخست شما پاسخ دادم و این خطای استراتژیک درمدیریت می تواند شرکت ها را با بازده واقعی منفی روبرو کند و منجر به کاهش ارزش واقعی سرمایه سهامداران شود. با همین منطق نگاه مجموعه گروه متمرکز بر کسب بازده واقعی بالا با تاکید بر سرمایه گذاری های مولد با حفظ مسئولیت های اجتماعی و استانداردهای حرفه ای بازار سرمایه  است. با این حال ما نمی توانیم از بخش متغییرهای عجول و مداخله گر نظیر میزان تابآوری ذینفعان و توقعات نمایندگان سهامدار هم غافل باشیم. این موضوع ما را به سوی سازمانی با استراتژی دو سویه که در علم کارآفرینی به آن  Ambidextrous Organization میگویند سوق میدهد. بنابراین در سال جاری سرمایه گذاری های گروه در پروژه های با درآمد کوتاه مدت و بازده بلندمدت متمرکز می باشد. این می تواند سود تحقق یافته گروه که در سال ۱۴۰۰  نسبت به سال ۹۹ کاهش خواهد یافت را با افزایش سودی حداقل ۴۰ درصدی نسبت به سال پایه مواجه سازد. شکی نیست که ما باید به سمت سود با کیفیت حرکت کنیم. بنا بر قول معروف مک نیچالس اقتصاد دان مشهور فعال در بازارهای سرمایه،  کیفیت سود را می توان به سه دسته ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سود منعکس کننده ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد.  پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیش تر باشد، یعنی شرکت توان بیش تری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود شرکت از سود با کیفیت تری برخوردار است .سطوح ارقام تعهدی نیز با کیفیت سود رابطه ی معکوس دارد، زیرا هر چه میزان ارقام تعهدی سود بیش تر باشد، کیفیت سود شرکت کاهش می یابد.همچنین، هر چه سود حسابداری که گزارش می شود منعکس کننده ی معاملات واقعی اقتصادی موجود باشد به همان اندازه کیفیت سود نیز افزایش می یابد. نداشتن چنین ماهیت سودی مشکل اساسی ما در سنوات گذشته بوده است.

 

ســرمایه گذاری در شــرایط فعلی اقتصاد را چگونه ارزیابی می کنید، پربازده ترین بازار کدام است؟

  • با توجه به سیاست های مکرر انبساط پولی که توسط دولت ها به کررات در اقتصاد ایران انجام شده است متاسفانه انتظارات تورمی پدیده ای است که همواره در اقتصاد ایران وجود دارد در علم اقتصاد و مالی بحث داریم تحت عنوان انتظارات محقق شونده یا self-fulfilling expectations به این معنا که انتظارات به واقعیت در جامعه تحقق می بخشند. پس شما نمی توانید در جامعه ای که انتظارات تورمی اعداد بالای ۵۰ درصد هست آن را به کمتر از ۲۰ درصد تبدیل کنید . تورم هم یعنی کاهش ارزش پول، پس قطعا سرمایه گذاری در چنین شرایطی برای حفظ ارزش واقعی پول چیز بسیار لازمی است. با توجه به اتفاقات قابل پیش بینی در سطح اقتصاد جهانی اگر بحث اومیکرون جدی باشد و سیاست گذاران کشورهای مهم را به این سیاستگذار وادارد کند که سیاست پولی انبساطی در پیش بگیرند می توان به طلا به عنوان پناگاه امنی برای سرمایه گذاری امیدوار بود. اما اگر اومیکرون جدی نباشد و کشورها و فدرال رزرو به سیاست فعلی افزایش نرخ بهره که یک سیاست انقباضی است ادامه دهند در کوتاه مدت بر سهام و طلا در در بازار بین المللی فشار خواهد بود. در حال حاضر در بازار سرمایه ایران نگرانی های ناشی از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت انرژی برای صنایع از یک سو و خروج سریع و شدید پول هوشمند که از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در اوایل سال گذشته به کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است دو نشانه جدی است که بازار سهام بسادگی توان برخاستن دوباره را نخواهد داشت. نرخ اوراق و سود سپرده های بانکی کمتر از نصف تورم انتظاری را پوشش می دهند که باید هزینه فرصت و قیمت تمام شده برای مشتری را هم به آن افزود. خروج وحشتناک سرمایه های انسانی و ریالی به کشورهای همسایه هم به وضعیت هشدار حیاتی رسیده است. بنابراین درجواب سوال شما باید گفت پربازده ترین بازار برای چه کسانی؟ اگر منظور اشخاص حقیقی یا به طور واضح تر مردم هستند که هیچ. خود آن ها هم به سرمایه گذاران خرد و دارندگان سرمایه های کلان و پول هوشمند قابل دسته بندی هستند. آن هیچی که منظور حقیر بود افراد کاملا عادی با سرمایه های خرد است که نهایتا بتوانند از طریق اوراق و سپردهای بانکی تا حدود مانع از افت بیشتر ارزش دارایی خود بشوند. البته امیدوارم گرفتار قمار رمزارزها بدون داشتن دانش و پشتوانه نشوند. اما درباره اشخاص حقوقی این موضوع برمی گردد به اینکه ما به صنایع ارزی و ریالی نظری بیندازیم و بر این مبنا تحلیل کنیم. شخصا معتقدم صنایع وابسته به ارز در بازار سرمایه از یکسو و سرمایه گذاری در املاک خصوصا زمین بازده بهتری خواهند داشت. بازرگانی نیز در صورت کنترل ریسک و سرعت گردش پول که ناشی از دوره خرید و فروش است قابل توجه است. در کنار اینها خدماتی که بر پایه فناوری اطلاعات هستند مثل فروش مجازی کالا، خدمات، اطلاعات و تولید محتوی نیز چنانچه از مدل های کسب و کار یکپارچه و مبتنی بر زنجیره ارزش و هم افزایی ناشی از مقیاس استفاده کنند آینده نگرانه است که این بخش نیاز به دانش میان رشته­ای دارد. از یکسو صلاحیت حرفه ای بازار سرمایه و از سوی دیگر تخصص در مدل های کسب و کار کارآفرینانه و فناورانه لازم است. این مدل کسب و کار در علم کارآفرینی به پدیده اسپورادیک معروف هستند که ناشی از تلاقی دو دانش وتجربه متفاوت است که با دادن ترکیب جدید به منابع موجود فعالیت اقتصادی جدیدی توأم با نوآوری در یکی از اجزای روش تولید، منابع، محصول، شیوه بازاریابی یا پلت فرم ارایه محصول خلق می­شود.

 

شرایط صندوق های ســرمایه گذاری بازنشستگی و تأمین آتیه ها را در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟

  • وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور، مدت‌هاست به عنوان یک ابر چالش و یکی از تهدید‌های اصلی اقتصادی در کشور مطرح شده است. کارشناسان عوامل مختلفی را در شکل‌گیری بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی روزافزون و نگران‌کننده آن‌ها به منابع دولتی و بودجه عمومی نام برده‌اند که از جمله آن می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و کاهش منابع ورودی به صندوق‌ها، اقتصاد تورمی و نرخ پایین رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، نظام بانکی ناکارآمد، محیط بی‌ثبات و پرریسک کسب‌وکارها، وابستگی شدید به دولت و پایین بودن نرخ بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی در صندوق‌ها اشاره کرد. سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری به دلایل بی شماری از قبیل ساختار‌های کهنه، کاهش ضریب پشتیبانی، کسری بودجه، عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب و به‌روز نشدن قوانین مربوط در مشکلات غوطه ور شده اند .بر اساس آماری که معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور منتشر کرده است، مشکلاتی که نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند بیش‌تر از قبل نمایان شده است. در بین صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی که در کشور وجود دارد، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیرو‌های مسلح در وضعیت بحران قرار دارند و تنها صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است که در مقایسه با سایر صندوق‌ها باثبات و پایدار‌تر عمل کرده است. اما در مورد صندوق های تامین آتیه کارکنان بانکها که سهامدار گروه های سرمایه گذاری مثل ما هستند همه چیز بسته به مدیریت و رعایت حکمیت شرکتی دارد که درد دل عمیق ما نیز همین است. ببینید در این صندوق ها پول با قیمت تمام شده و WACC تقریبا صفر تجمیع می شود، پشتوانه مالی، اعتباری، املاکی، تجاری، بازاری و ….. عظیم و انحصاری به نام بانک مادر نیز وجود دارد. املاک بسیار زیاد و امکان تجدید ارزیابی امکان ورودشرکت های متنوع زیرمجموعه و مادر به بازارهای بورس و تامین مالی بیرونی نیز از دیگر مزیت های این صندوق هاست. اما مشکل اصلی عدم پذیرش و فقدان آگاهی تمایز حیاتی در تخصص مورد نیاز برای ادراه شرکت دارای مجوز از بازار سرمایه با شیوه مدیریت بازار پول یا اصطلاحاً تفکر کارمندی در بانک است. نگاه صندوق های تامین آتیه کارکنان بانکها به شرکت های تخصصی سرمایه گذاری زیرمجوعه نظیر نگاه به یکی از شعب بانک است. چون قالب ذهن مدیران صندوق های رفاه که از کارمندان بانکها هستند پس از سالها بر مبنای بازار پول شکل گرفته است و لذا میل شدید آنها در رفتار سازمانی به کنترل شدید در سطح جزییات، مداخله غیرسازنده، بوروکراسی اداری طولانی و نفس گیر نظیر آنچه در پرداخت تسهیلات بانکی شاهدیم، عدم اعتماد به متخصصان بیرونی، موضع شدید و منفی به تزریق دانش بیرونی، میل زیاد به استحاله ماهیت شرکت های تابع قانون تجارت بر اساس مقررات داخلی بانکها، مقاومت و بدبینی نسبت به اختیارات قانون تجارتی مورد نیاز برای موفقیت مدیران حرفه ای در شرکت های زیرمجموعه، تفسیر به رای شخصی، فشار شدید برای وادار ساختن مدیران شرکتهای تخصصی به تکمین مبتنی بر سیستم اجازه محور و چندلایه و مواردی از این دست است. در حال حاضر بیش از پنجاه درصد توان مدیریتی همکاران من در شرکت های سرمایه گذاری زیرمجموعه این نوع صندوق ها در تمام بانکها صرف این تعارض ساختاری می شود. بنابراین این صندوق های اگر از نوع نگاه نمایندگان سهامداران که متخصص بازار سرمایه نیستند ضربه نخورند شرایط بسیار بسیار مطلوبی برای رشد سریع و سودآوری پایدار و با کیفیت دارند.


با توجه به اهداف شــرکت که متمایل به برآوردن انتظارات صندوق رفاه و آتیه کارکنان بانک کشاورزی است، در این زمینه چه اقداماتی کردید؟

  • با توجه به اینکه در کشورمان سکه و طلا بیشتر متاثر از نرخ ارز و دلار است تا نرخ انس جهانی و از آنجایی که دلار در سال های گذشته شدیدا تحت تاثیر اخبار سیاسی دچار نوسانات زیادی شده است قاعدتا جهت کاهش ریسک مجموعه در صد کمتری از سرمایه گذاری در صندوق ها را به صندوق های کالایی مثل سکه و طلا تخصیص داده ایم. با توجه به این که صندوق های در آمد ثابت در دارایی­ها سرمایه گذاری می کنند که بازده مشخص و تقریبا ثابتی را برای سرمایه گذاران با کاهش کل ریسک سرمایه گذاری ارایه دهند مورد توجه گروه بوده­اند. در خصوص اصلاحات ساختاری نیز در پاسخ های قبلی موارد زیادی را عرض کردم. اما برنامه اساسی حقیر علاوه بر سود پایدار و باکیفیت توجه به دغدغه راستین و برحق کارمندان و بازنشستگان بانک کشاورزی به عنوان ذینفعان و مالکان این گروه است. مدل حقیر برای برآورده ساختن انتظار چندین ساله این عزیزان انتقال دارایی ها به گروه تدبیرسبز، تجدید ارزیابی، انتقال مازاد تجدید ارزیابی به افزایش سرمایه، اصلاح ساختار سرمایه و تاسیس گروه ویژه خدمات مالی است. در این روش از ماخذ واریز افراد تا تاریخ پایه مثلا سی آذر ۱۴۰۰ واریزی همکاران با کسر دریافتی آنها برآورد میشود. در ضریب تقسیمی ریالی هر صد هزار تومان به یک سهم تبدیل میشود.
  • درمرحله بعدی یکی از شرکتهای تاسیسی مثلاشرکت سرمایه گذاری با بیست درصد کل داراییها به صورت سهامی خاص وارد فرابورس می شود و به صورت سهام ممتاز دراختیار همکاران ذینفع قرار میگیر و به این صورت هر زمان می توانند بیست درصد دارایی خود را نقد نمایند.

– این شرکت قابلیت خرید بسیاری از اموال مشمول واگذاری و یا خرید سهم الشرکه شرکتهای نیازمند به توسعه یا سرمایه درگردش را در زنجیره خدمات بانک خواهد داشت.

– در مرحله بعدی کل گروه به صورت سهامی عام وارد بورس شده و با سهام شناور ۲۰ درصدی ضمن تامین مالی از بازار، همکاران ذینفع بین دریافت کمک هزینه معیشت از محل  سرمایه گذاری ۸۰ درصد باقیمانده و  دریافت سود سالیانه و سهام جایزه ویا دریافت سهام برای خرید و فروش آن به صورت فردی مخییر خواهند شد.

– در این مدل صندوق های سرمایه گذاری اعم از با درآمدثابت، مختلط و سهامی نیز برای دارایی همکاران با ریسک پذیری پایین تر تاسیس می گردد.

– همچنین شرکت سبد گردان برای سبدگردانی شرکتهای زیرمجموعه و وابسته به بانک نیز تاسیس خواهد شد. شرکت تامین سرمایه نیز به صورت تخصصی بخش کشاورزی برای انتشار اوراق دولتی در بخش کشاورزی و خصوصی مربوط به فعالان بخش کشاورزی تاسیس می شود و بار تسهیلات دهی از بانک کاهش می یابد.

– این مدلی است که صندوق های رفاه موفق بانکها اعم از صادرات، ملت، شهر، پاسارگاد و اقتصاد نوین انجام داده اند و قابل بنچمارک است.

– در خصوص شاغلین جدید نیز بعد از دو سال واریزی سهم آنها به قیمت روز و بر مبنای NAV محاسبه خواهد شد و به این صورت با لحاظ ارزش روز دارایی، هر فرد جدید به صورت منصفانه در مقایسه با سهامداران قبلی سهامدار می گردد. ناگفته نماند در حال حاضر تردید و نوعی توقف کار از سوی نمایندگان ذینفعان در صندوق تامین آتیه کارکنان برای انتقال دارایی ها وجود دارد که نااشی از تعارضی است که شرح داده شد. از سوی دیگر نیز میل درونی افراد در روانشناسی مدیریت به کنترل شخصی و ترجیح حفظ تسلط افراد بر دارایی ها به شیوه های سنتی بر صرفه و صلاح سازمان و استفاده از ظرفیت های نهادی مدرن در اینجا نیز مثل همه کشور هویدا است.


 در شــرایط فعلی چند درصد از سرمایه گذاری های شما در صندوق ها، به صندوق با درآمد ثابت اختصاص دارد و چند درصد به صندوق های کالایی (سکه و طلا)؟
پرتفوی ما بعد از تحلیل هایی که بر متغییرهای محوری مستقل، وابسته و مداخله گر داشتیم و استفاده حداقلی از روش های تحلیل بازار شناخته شده که البته بنده به دلیل وارداتی بودن این روشها و تناسب آنها با اقتصاد بازار آزاد و غیردستوری چندان معتقد به کاربردی بودن آنها در کشورهای با تفاوت نهادی عمیق مانند ایران نیستم به این نتیجه رسیدیم که به دلیل نقدپذیری اوراق با درآمد ثابت و ماهیت آن به عنوان دارایی کوتاه مدت و نیز عدم چسبندگی آن به متغییرهای مداخله گر و مزاحم فعلاً در دوران اصلاحات ساختاری مورد نظر سازمان بورس تمرکز بیشتری بر این بخش داسته باشیم. مزیت دیگر صندوق های مختلط و یا با درآمد ثابت برخلاف صندوق های کالایی که با نرخ های جهانی فلزات گرانبها و نیز نرخ های برابری ارز همبستگی و وابستگی  و تاثرپذیری دارند قدر مطلق بودن آنهاست


 باتوجه به شــرایط فعلی، سمت و سوی بازار سهام را چگونه ارزیابی میکنید؟
بعد از موج شدید صعودی که از سال ۹۷ تا  مرداد ماه سال ۹۹ بازده سهام به ۲۱ برابر رسید متعاقباً بازار از مرداد ماه تاکنون اصلاحات خوبی انجام داده است و اصلاحات قابل توجه بوده اند اما علاوه بر کاهش و اصلاح قیمت به نظر باید مهم ترین چیز یعنی اعتماد به بازار سرمایه برگردد تا مجددا شاهد ورود پول در بازار سرمایه باشیم . متاسفانه از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی که بازار سرمایه وارد شده بود تاکنون مبلغی حدودا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان خارج شده است لذا عملا پول هوشمند از بازار خارج شده است قطعا برای حرکت مجدد سهام و بازار باید ورود مجدد پول حاصل شود تا موج صعودی بعدی شکل بگیرد و الا صرف ارزشمندی سهام بدون اعتماد و ورود مجدد پول به جایی نخواهد رسید. بودجه ۱۴۰۱ نیز ساز خوبی را برای بازار سرمایه کوک نکرده است. همچنین بازار پول به عنوان رقیبی جدی با کاهش فشار بر کنترل نرخ سود سپرده ها عملا رقابت خود را با بازار سرمایه در جذب پول آغاز کرده است.  بنابرین حداقل تا شش ماهه نخست ۱۴۰۱ وضعیت بازار سرمایه را خوب نمی بینم. باید مراقب پدیده الیناسیون در روانشناسی صنعتی هم باشیم که به نظرم بسیاری از تحلیلگران تکنیکان و مدیران سبد که به دلیل دلبستگی به کارشان  دچار آن  شده اند و بی جهت نوید روزهای خوب را می دهند. اشتباه دیگر اینکه با خطای ذهنی تک بعدی  با استناد به ارزش ذاتی سهم ها و تفاوت آن با قیمتهای فعلی خوش بینی اشتباهی را تلقین میکنند.


 سود فروش ســرمایه گذاری را تا پایان سال چقدر ارزیابی می کنید؟
شــرکت به غیر از فروش میزانی از ســرمایهگذاریها در سهام شرکتهای بورســی که ناشــی از تحلیلهای دقیق و برای حفظ ارزش داراییهاست، هیچ قصدی برای فروش سایر سرمایهگذاریها تا پایان سال جاری ندارد. اما خطمشی اصلی شرکت فروش داراییهای ثابت و جاری کوتاه مدت و انتقال آن به سرمایهگذاریهای بلند مدت با نفوذ قابل مالحظه و سود پایدار است.

 

دانلود فایل کامل هفته نامه از طریق لینک زیر:

دانلود کنید

دانلود فایل مصاحبه از طریق لینک زیر:

دانلود کنید

لینک اینستاگرام مصاحبه: 

کلیک کنید