مجمع عمومی میاندوره ای شرکت مهر یاران آتیه کشاورز برگزار گردید

مجمع عمومی میاندوره ای شرکت مهر یاران آتیه کشاورز سهامی خاص (شش ماهه اول ۹۸) در روز یکشنبه  ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۹:۳۰ با حضور کلیه سهامداران در محل سالن کنفرانس گروه سرمایه گذاری (هلدینگ) تشکیل گردید.

پس از قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره ، بررسی مالی نسبت به صورت های مالی شش ماهه شرکت و تذکرات و اصلاحات لازم ارائه و طی صورتجلسه ای به شرکت ابلاغ خواهد شد.

در ادامه برخی موارد کلان و راهبردی از جمله اجرای سیاست افزایش بهره وری با اجرای استراتژی «کارمزد بجای دستمزد» و رعایت اصول کیفی سازی کار (یعنی رعایت اصول حرفه ای فنی و رعایت اخلاق حرفه ای) با عنایت به ماهیت دوگانه صندوق (دولتی در پاسخگویی، و خصوصی در سودآفرینی) مقرر گردید کلیه ارتباطات سهامداری، حاکمیت شرکتی، هرگونه سرمایه گذاری ، نظارت، کنترل و هدایت شرکتها از مجرای گروه سرمایه گذاری (هلدینگ) صورت گیرد. همچنین حرکت به سوی بازدهی مناسب نسبت به سرمایه به کار گرفته شده و تآمین سود مورد انتظار سهامداران و پاسخگویی هرچه بهتر به سهامداران مورد تاکید و در دستور کار قرار گرفت.