مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا در روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۴ با حضور جناب آقای رضا حسینی عضو محترم هیئت مدیره بانک کشاورزی بعنوان رئیس مجمع و آقایان خسرو پورخانی و احمد حیدری بعنوان ناظرین مجمع و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا و همچنین نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر در محل دفتر هیئت مدیره بانک برگزار شد .
ابتدا هیات رئیسه مجمع انتخاب و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و مدیران شرکت در مقابل سوالات سهامداران در رابطه با بندهای حسابرسی توضیحات لازم معمول و نسبت به آن تصمیم گیری گردید . سپس گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت و مدیران شرکت نسبت به سوالات سهامداران در خصوص عملکرد یکساله توضیحات و مدارک و اطلاعات لازم ارائه و در پایان تکالیف مجمع در رابطه با بندهای حسابرسی ، عملکرد شرکت و برنامه های آتی تعیین و تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل صورت پذیرفت :

تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹
تمدید یا انتخاب اعضاء هیات مدیره
تعیین حق حضور
تقسیم سود سالیانه شرکت
تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
جلسه مربوطه راس ساعت ۱۶ با ذکر صلوات به پایان رسید .