تحریم ها و اثر آن بر کسب و کارها با حضور رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز در برنامه بی پرده در شبکه ایران کالا

 

تحریم ها و اثر آن بر کسب و کارها با حضور رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز در برنامه بی پرده در شبکه ایران کالامشاهده از طریق کلیک بر روی لینک روبرو : مشاهده فیلم