تالیفات همکاران

به اطلاع کلیه همکاران گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز، شرکت‌های تابعه و صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی می رساند به منظور توسعه مدیریت دانش و استقرار سازمان یادگیرنده کلیه تألیفات همکاران در حوزه های مفید و مرتبط با فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، کارآفرینی، فناوری اطلاعات، کسب و کار و غیره در قسمت کتابخانه مرجع بخش تألیفات همکاران قابل پذیرش و بارگذاری میباشد. لذا بدین وسیله فراخوان عمومی برای ارسال آثار همکاران گرامی را اعلام می نماید.