برگزاری مجمع میاندوره ای شرکت فناوری اطلاعات گرین پی

مجمع عمومی میاندوره ای (شش ماهه اول ۹۹)  شرکت فناوری اطلاعات گرین پی (سهامی خاص) در روز دوشنبه  17 آذر ماه ۱۳۹۹ در ساعت ۱۲ صبح با حضور کلیه سهامداران برگزار گردید .

در ابتدای جلسه هیأت رئیسه جلسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند :

  1. مهدی بصیرت بعنوان رئیس مجمع
  2. خسرو پورخانی و علی اصغر دادخواه بعنوان ناظرین مجمع
  3. مدیر عامل شرکت بعنوان منشی مجمع

مجمع عمومی میاندوره ای (شش ماهه اول ۹۹)  شرکت فناوری اطلاعات گرین پی (سهامی خاص) در روز دوشنبه  17 آذر ماه ۱۳۹۹ در ساعت ۱۲ صبح با حضور کلیه سهامداران برگزار گردید .

در ابتدای جلسه هیأت رئیسه جلسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند :

  1. مهدی بصیرت بعنوان رئیس مجمع
  2. خسرو پورخانی و علی اصغر دادخواه بعنوان ناظرین مجمع
  3. مدیر عامل شرکت بعنوان منشی مجمع

سپس گزارش هیأت مدیره شرکت قرائت و به استماع هیأت رئیسه مجمع رسید و بررسیهای مالی نسبت به صورت های مالی شش ماهه شرکت و تذکرات و اصلاحات لازم ارائه که طی صورتجلسه ای به شرکت ابلاغ خواهد شد. در ادامه برخی موارد کلان و راهبردی از جمله الزام به اجرای سیاست افزایش سهم خارج از بانک در سبد درآمدی شرکت و رعایت اصول کیفی سازی و همچنین ارتباطات سهامداری ، حاکمیت شرکتی ، هرگونه سرمایه گذاری ، نظارت ، کنترل و هدایت شرکتها از مجرای گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز (هلدینگ) مد نظر قرار گرفت . همچنین حرکت به سوی بازدهی مناسب ، توجه به نسبتهای سرمایه گذاری و تآمین سود مورد انتظار سهامداران و پاسخگویی هرچه بهتر به سهامداران مورد تاکید و در دستور کار قرار گرفت .