برنامه راهبردی و سرمایه گزاری گروه تاتس روی وب سایت این گروه قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گزاری تامین آتیه تدبیر سبز ، برنامه راهبردی هلدینگ و برنامه سرمایه گزاری دو ساله هلدینگ جهت دریافت و مشاهده روی وب سایت این گروه قرار گرفت که می توان با ورود به بخش اهداف و برنامه ها در منوی درباره ما و کلیک بر روی هرکدام از موضوعات یا با استفاده از لینک های زیر آن را دریافت کرد.

برنامه راهبردی هلدینگ – جهت دانلود کلیک کنید

حدود و برنامه سرمایه گذاری دو ساله هلدینگ – جهت دانلود کلیک کنید