بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارها و استفاده از ابزارک های فضای مجازی برای نفوذ در بازارهای غیرحضوری در برنامه حرف حساب شبکه ۱ سیما با حضور رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

 

بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارها و استفاده از ابزارک های فضای مجازی برای نفوذ در بازارهای غیرحضوری در برنامه حرف حساب شبکه ۱ سیما با حضور مدیرعامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز.مشاهده از طریق لینک روبرو : مشاهده فیلم