آیین تکریم و معارفه سرپرست گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

در روز سه شنبه مورخه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ آیین تکریم و معارفه مدیرعامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز، با حضور سرپرست ، عضو هیأت مدیره ، عضو هیأت عامل و تعدادی از مدیران عالی بانک کشاورزی و مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه صندوق رفاه و تامین آتیه برگزار شد.
در این مراسم مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی اظهار داشت: برای برون رفت از شرایط فعلی، باید شرکت های زیر مجموعه با برنامه ریزی مدون، سنجیده و همچنین مطالعه کارها به سمت فعالیت های اقتصادی سود ده حرکت کنند.
وی با تاکید بر این که برای رسیدن به شرایط مطلوب و سود ده باید ریسک پذیر باشیم، افزود: در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های تدوین شده، از فکرهای نو و پروژه های جدید حمایت می کنیم.
در ادامه علی حسین پور سرپرست جدید گروه سرمایه گذاری تأمین آتیه تدبیر سبز نیز با بیان اینکه تعامل سازنده ای با بانک و صندوق ایجاد خواهیم کرد گفت: تدوین و بازنگری سند راهبردی در راستای کسب بازدهی مناسب از بازارهای موجود، کسب ارزش افزوده بیشتر، مشخص کردن مزیت نسبت های سرمایه گذاری و بازنگری در آن، پیگیری جدی الزامات تکلیفی به شرکت، از اهم برنامه هایی است که با جدیت برای تحقق آن تلاش خواهم کرد.
در پایان این مراسم از زحمات سیدحسام الدین پورعباسی قدردانی و علی حسین پور به عنوان سرپرست گروه سرمایه گذاری تأمین آتیه تدبیر سبز معرفی شد.